Inkijkje in de opvang voor 450 asielzoekers in Baanstee-Noord

De Gemeente Purmerend organiseerde een rondleiding op de plek waar de voorziening voor 450 asielzoekers moet verschijnen. Op het afgesproken tijdstip staat onze groep van omwonenden, middenstanders uit Edam en vertegenwoordigers van de pers, er wat verrast bij. We wachten op Misja Horsthuis, de wijkmanager van Purmer-Noord, die ons rondleidt in de Baanstee-Noord. Op de plek waar de ingang moet komen, kijken we uit op een enorme tent met eigenlijk alleen nog maar een dak. Daarachter staat een karkas van wat een tweede tent moet worden. “Hoe kan dit woensdag 5 oktober klaar zijn om asielzoekers te ontvangen, is de vraag die bij ons allen leeft”. 

Horsthuis verzekert ons uit dat de eerste tent woensdag klaar zal zijn. “Er wordt met man en macht gewerkt om in ieder geval de 225 asielzoekers die per 1 oktober weg moesten uit Assendelft woensdag te ontvangen. Pas als de tweede tent ook klaar is, zal de tweede groep van 225 asielzoekers die uit Ter Apel komt, zijn intrek nemen”. Naast de twee grote tenten komt er een eettent, een tent met sanitaire voorzieningen en drie voor dagbesteding en recreatieve activiteiten.

Geen veilige landers

In de tenten worden met wanden afgescheiden ruimten gecreëerd waarvan de meeste voor zes personen maar ook enkele voor vier personen. Het uitgangspunt is dat gezinnen bij elkaar worden geplaatst, alleenstaande mannen en vrouwen gescheiden. Er is een aparte tent met sanitaire voorzieningen met gedeeltes voor vrouwen en mannen. Horsthuis meldt dat de groep uit Assendelft hoofdzakelijk bestaat uit mensen uit Syrië en Eritrea. Onder hen ook vijftig kinderen. Welke nationaliteiten uit Ter Apel komen is nog niet bekend. Het is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) die daarvoor de selectie maakt. Er is een afspraak dat daar geen veilige landers bijzitten. 

Geen geld

Asielzoekers krijgen geen geld. Er wordt van hen verwacht dat ze meehelpen met onder andere schoonmaken en opruimen. Doen ze extra klussen dan krijgen ze daar twee euro voor. In verband met de veiligheid kan er in de tenten niet gekookt worden. Eten word ingekocht bij lokale ondernemers. De warme maaltijd komt uit het Burggolf hotel dat ook kookt voor de daar aanwezige Oekraïners. Een huisarts en tandarts houden spreekuur. 

Dagbesteding

Tijdens de rondleiding krijgen we een aardig beeld over hoe het leven zich voor de asielzoekers zal ontvouwen. Zo is er voor de kleintjes op locatie onderwijs, de groteren zullen naar scholen in de omgeving gaan. Dagelijks zijn zestien begeleiders aanwezig. Zij zorgen onder andere voor een uitgebreid dagbestedingsprogramma. De vijftig fietsen eerder dit jaar verzameld in Assendelft, staan al gereed om gebruikt te worden. 

Acties bij overlast

Bij omwonenden en ondernemers van de Baanstee Noord leven zorgen over de veiligheid. Ingegeven door de slechte verlichting, de verkeersveiligheid en angst voor eventuele overlast bij winkels. Een aantal van hen heeft al uitgezocht dat het 40 of 45 minuten lopen is naar het Gildeplein respectievelijk de Albert Hein in Edam. Het tankstation aan de N244 is dichterbij. Horsthuis geeft een duidelijke boodschap af aan ons maar ook straks aan de asielzoekers: “Wij werken bij overtredingen met rode en gele kaarten. Bij ernstige overtredingen wordt iemand teruggestuurd naar Ter Apel. Keihard maar de boodschap is helder, want niemand wil teruggestuurd worden. In Assendelft hebben ze dat al ervaren”. 

De zorgen over de verkeersveiligheid en verlichting neemt de gemeente Purmerend weg met goede voorlichting over de fietsroutes richting Edam en Purmerend en niet onbelangrijk over het belang van werkende fietsverlichting. Tevens komt er betere verlichting langs de openbare weg. Er zijn permanent zes beveiligers aanwezig die niet alleen het terrein bewaken maar ook de routes. Horsthuis garandeert echter niet dat zich helemaal geen incidenten zullen voordoen. “Mensen zijn vrij om het terrein te verlaten. Het is geen gevangenis. Wel hebben we een speciaal telefoonnummer opengesteld. Bij problemen kunnen omwonenden bellen naar dat nummer. Zijn betoog wordt ondersteund door Ruud Roos, wijkagent: “Wij hebben korte lijntjes met de beveiligingsmensen”.