Inschrijven voor woningen Verzetslaan gestart

Het is nog even wachten op het aansluiten van de nutsvoorzieningen en dan kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen in de 108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan. Van die woningen wordt dertig procent via loting verhuurd. Tot en met 11 januari kunnen belangstellenden zich aanmelden voor het meeloten. De overige 70% wordt direct toegewezen.  

Purmerenders die mee willen loten voor deze woningen kunnen zich aanmelden via een formulier op de website van de gemeente. Mensen komen alleen voor loting in aanmerking, als zij een woning nodig hebben, zes maanden inwoner van Purmerend zijn of een sociale, maatschappelijke of economische binding hebben met Purmerend, de financiële mogelijkheid hebben om zelfstandig te kunnen wonen, woonvaardigheden hebben om zelfstandig te kunnen wonen en geen overlast geven.

De gemeente wijst er nadrukkelijk op dat iedereen die al eerder zich heeft aangemeld voor een tijdelijke woning, niet automatisch meeloot voor de woningen aan de Verzetslaan. Je moet je dus opnieuw aanmelden.

Naar wie gaan de 70% direct toegewezen woningen toe? Het kan gaan om mensen met een urgentieverklaring, mensen die uitstromen uit wonen op maat (Casa 24, AOP, Beschermd Woonvorm etc) en mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

Omdat het hier gaat om één persoons studio’s van ongeveer 25m2 is het niet mogelijk om er kinderen te laten wonen. Er mag ook maar één persoon staan ingeschreven. De huurprijs is vijfhonderd euro per maand, exclusief servicekosten. Huisdieren en roken zijn niet toegestaan.

Met de oplevering van de 108 woningen aan de Verzetslaan, zijn nu 200 tijdelijke woningen gerealiseerd. Deze 200 tijdelijke woningen zijn verdeeld over vier locaties in de stad, Karekietpark (44 woningen), Etserstraat (28 woningen), Kanaaldijk (20 woningen) en Verzetslaan (108 woningen).