Inwoners krijgen uitleg over werkzaamheden A7: geen oplossingen, wel zorgen

Ruim vijftig bewoners uit Beemster en nabije omgeving waren naar de manege gekomen om te horen hoe Rijkswaterstaat de gevreesde verkeersproblematiek rond de werkzaamheden aan het viaduct in de A7 gaat managen. Oplossingen kwamen er niet. Wel veel zorgen.

Door te weinig en verkeerde bewapening van het viaduct over het Noordhollandsch Kanaal is deze al tijden afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Rijkswaterstaat is voornemens om met ingrijpende maatregelen het kunstwerk voor de komende dertig jaar weer toegankelijk te maken voor al het verkeer. 

Rond 20 december wordt de aannemer bekend gemaakt die de klus gaat klaren. Vanaf januari kan dan de planning gemaakt worden zodat op zijn vroegst 1 april begonnen kan worden met de werkzaamheden. Welke begin september afgerond moeten zijn. (Tekst gaat verder onder de foto)

Twee fasen

De werkzaamheden zullen in twee fasen van 2,5 maand elk plaats vinden. In die periode zullen slechts twee smalle rijkstroken beschikbaar blijven voor het verkeer. Er zullen ongeveer vierduizend boringen ‘door en door’ gemaakt moeten worden en zo’n zevenentwintig duizend eenvoudige boringen. Opgevuld met staal. Om het viaduct weer voldoende draagkracht te geven.

Hoewel omgevingsmanager Harold Hansen van Rijkswaterstaat en projectcoördinator viaduct A7 aanvankelijk naar de Beemster was gekomen om uitleg te geven aan enkele bewoners van de Purmerenderweg, bleef de belangstelling hiervoor groeien. Vooral toen zijn bezoek op facebook werd aangekondigd. De kantine in de manege van de Beemster Ruiters bleek voldoende groot om onderdak te verlenen.

Minder verkeer

Al snel werd duidelijk dat de oplossingsrichting niet zozeer gezocht moet worden in spreiding van het verkeer over de dag. De A7 zit namelijk in de spits boven en daartussen al ruim op zijn maximale capaciteit. De inzet zal worden om zo’n twintig tot vijfentwintig procent minder verkeer te krijgen in deze periode. Waardoor de berekende extra reistijd beperkt blijft tot veertig minuten.

Daarbij wordt gedacht aan de volgende inzet: thuiswerken, carpoolen en andere mobiliteit (fiets). Omleiden biedt in dit gebied niet veel soelaas en brengt weer andere problemen met zich mee. Binnenkort wordt onder meer gestart met kentekenherkenning om te achterhalen wie structureel gebruikt maakt van deze weg. Met ‘beloningsmaatregelen’ wordt geprobeerd om het rijgedrag van deze gebruikers te beïnvloeden.

Struikelpunt

Omrijden bleek deze avond het grootste struikelpunt. Met name de Purmerenderweg en Zuiderweg, maar ook de Oosthuizerweg en Middenweg, zijn nu al levensgevaarlijk. Enerzijds omdat er veel te hard gereden wordt op rustige momenten ( geen handhaving op snelheid) en anderzijds omdat het zo druk is (8.000 getelde verkeersbewegingen) dat het zeer gevaarlijk is van het eigen erg af te komen. Veel bewoners wezen daarbij vol ongeloof op het recentelijk cancelen van het fietspad langs de Purmerenderweg. De weg die mede door de aansluiting op de N244 nu al een spitsstrook van de A7 wordt genoemd.

Oplossingen

Vanuit de zaal werden ook enkele oplossingen aangedragen. Verhogen van de capaciteit van de A7. Onderzoek hierna is door stikstofproblematiek ‘geparkeerd’. Ook het doortrekken van de Kerkweg met aansluiting op de A7 werd door bewoners uit Oosthuizen als een mogelijkheid geopperd. Evenals het vaker laten stoppen van de treinen in Purmerend.

Wie de Nieuwsbrief wil ontvangen en uitgenodigd wil worden voor een tweede bijeenkomst in januari, kan dit kenbaar maken via: bruga7purmerend@rws.nl.

Foto: Evert Ruis