Keyserkerk in het klein

Het Historisch Genootschap Beemster (HGB) heeft een maquette van de Keyserkerk ontvangen. Deze zal een plek krijgen in het Betje Wolff museum in Middenbeemster. Dit pand was vroeger pastorie. De maquette is in opdracht van de Protestantse Gemeente Beemster gemaakt ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Keijserkerk.

De maquette is op basis van de door de Purmerendse architect Siebren de Boer aangeleverde tekeningen gemaakt middels 3D printing. Dat levert een tot op detail niveau prachtig resultaat op.

De overhandiging was afsluiting van een in de Keijserkerk gehouden mini-symposium over de geschiedenis van dit oudste gebouw binnen de gemeentegrenzen.