RTV Purmerend.nl

Klaucke niet benoemd als commissielid; PB21 onderneemt juridische stappen

De Purmerendse raad heeft het voorstel om Klaucke te benoemen als commissielid afgewezen. Klaucke staat op nummer 3 van de lijst van PB21 en is tevens journalist en mede-eigenaar van nieuwskanaal Regio Purmerend. Functies waarvan de belangen met elkaar kunnen botsen. Reden waarom burgemeester Bijl raadsleden adviseerde tegen de benoeming te stemmen. Van de 36 uitgebrachte stemmen waren er 27 tegen, 8 voor en één ongeldig. Lijsttrekker Poppelier (PB21) kondigde aan dat de partij juridische stappen onderneemt. 

In de raad volgde een schriftelijke stemming toen de heer Meulenberg in zijn functie als vice voorzitter van de raad hierom verzocht. Lijsttrekker Poppelier van PB21 liet deze aankondiging niet zomaar voorbij gaan. Poppelier: ‘Deze stemming voelt als een motie van wantrouwen naar de heer Klaucke. Wij vinden het laakbaar dat burgemeester Bijl zich publiekelijk uitlaat tegen de benoeming. Van enige objectiviteit is geen sprake meer’. Naast juridische stappen zal Poppelier tevens aangifte doen van discriminatie van een beroepsgroep. 

Een stemming over een benoeming verloopt volgens het reglement van orde schriftelijk. Vanwege het digitale karakter van de raadsvergadering brachten koeriers stembriefjes naar de raadsleden en namen ze ingevuld en wel weer mee terug naar het gemeentehuis. Aan het einde van de vergadering werd door de voorzitter van het stembureau de uitslag bekendgemaakt.