Krappe meerderheid voor bouw van der Valk in Beusebos; steun slinkt

Anders dan bij voorafgaande besluiten over de bouw van het van der Valk hotel in het Beusebos was er dit keer voor het bestemmingsplan geen ruime steun van de Purmerendse politiek. De commissie bespreking eindigde met krappe meerderheid (19 van de te 37 stemmen).  Nadat eerder al D66 zich voegde bij de tegenstanders (GroenLinks en Gemeentebelangen Purmerend) bleek tijdens de commissie Stedelijke ontwikkeling en Beheer dat de PvdA en Leefbaar Purmerend nog twijfelen. Zij komen in de raad van 23 september met hun definitieve standpunt.

Worsteling bij de PvdA

PvdA woordvoerder Sanda van Dam gaf aan dat haar fractie worstelt met de balans tussen werkgelegenheid en de toekomst van Purmerend. Van Dam: ‘Als het laatste uur is geslagen dan moet elk stukje bos worden gered’. Zij wilde duidelijke antwoorden van de wethouder, voordat haar partij een standpunt inneemt. ‘ Wat gebeurt er met het verzoek van de provincie een advies te vragen aan de Unesco, hoeveel bomen verdwijnen er wat komt er voor in de plaats, en wat voor type werkgelegenheid gaat er komen?’.  

Als het laatste uur is geslagen dan moet elk stukje bos worden gered

• Sanda van Dam (PvdA)

Het kwam Van Dam op kritiek te staan van de VVD. Woordvoerder van Elden:  ‘Dit is één grote poppenkast. Straks tijdens de raad gaat de PvdA gewoon akkoord’.  Van Dam: ‘Wij maken als fractie een serieuze afweging. De afgelopen vier jaar is er op het gebied van klimaat veel veranderd. Die nieuwe informatie willen we meewegen alsmede die van de insprekers en de provincie. Ik hoef geen Oscar voor de beste fake performance’.

Twijfels over locatie bij Leefbaar Purmerend

De PvdA kreeg steun van woordvoerder Chris Boer van Leefbaar Purmerend. Boer: ’De stad groeit en maakt de behoefte aan een hotel steeds groter’. Tegelijkertijd hebben wij het college vaak gevraagd om naar alternatieve locaties te zoeken. Daarbij baart de clash met de provincie ons zorgen. ‘De gemeente kan niet zomaar het verzoek om bij de Unesco een advies te vragen naast zich neerleggen’.   

Argumenten van voorstanders

Voor de voorstanders van het hotel (Ouderenpartij Purmerend (AOV), CDA, Hart van Purmerend, Stadspartij en VVD) wegen een viertal argumenten zwaar. Meulenberg (Stadspartij) noemde achtereenvolgens de behoefte aan hotelbedden, de nieuwe werkgelegenheid, de brede steun van Purmerendse ondernemers en de recreatiemogelijkheden. Meulenberg: ‘ Straks kan iedere Purmerender genieten van een consumptie aan het water’. Grader van het AOV zinspeelde daar ook op: ‘Purmerend is straks een grote stad daar horen dit soort voorzieningen bij om de stad levendig te houden’.

Relatie met de provincie

In zijn reactie wees verantwoordelijk wethouder Hegger (Stadspartij) op de nu al jaren lopende zaak waarbij regelmatig met de provincie is overlegd. Hegger: ’De toenmalige hotelvisie is mede vastgesteld door de provincie. Na hun laatste advies hebben we ze gevraagd wat er concreet moet veranderen aan het bouwplan, maar daarover geven ze dan geen uitsluitsel’. Een aantal partijen wil een advies van de Unesco over eventuele gevolgen voor het werelderfgoed Beemster. Hegger benadrukte dat de gemeente Beemster dat zelf niet nodig vindt. Gevolgen zijn er alleen voor aanpassingen binnen de Ringdijk.  

Bomen en bedden

Over de te kappen bomen antwoordde Hegger dat die gecompenseerd worden.  Dat er geen behoefte zou zijn aan bedden bestrijdt hij. Hij twijfelt niet aan de werkgelegenheid die het hotel met zich meebrengt. ‘Van der Valk zal in de regio contracten afsluiten met toeleverende bedrijven. Het benodigde personeel om het hotel in bedrijf te houden varieert van hoog tot laag’.

Hoe verder?

Ondanks de politieke meerderheid voor het plan komt het onderwerp terug in de raad van 23 september.


Meer nieuws