Maandag NL-Alert testbericht

Rond 12.00 uur zendt de overheid maandag 7 juni een NL-Alert testbericht. Het bericht wordt in heel Nederland verstuurd.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid om burgers te informeren over een noodsituatie in de buurt. Het middel is ultiem en wordt alleen gebruikt bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties gebruikt. Wanneer de mobiel een NL-Alert ontvangt, laat het een hard en doordringend alarmgeluid horen. Dit is totaal anders dan een normale melding. Het alert wordt ook zichtbaar in het beginscherm.

De speciale noodmelding wordt verspreid via alle zendmasten van de Nederlandse telecomproviders. De lokale veiligheidsregio bepaalt tijdens een noodsituatie in welk gebied het bericht moet worden uitgezonden. Dit is vaak aanvankelijk van de plek van het incident en hoe bijvoorbeeld de wind staat.