Meer corona onder tieners

Het is volgens GGD Zaanstreek-Waterland een opvallende situatie. In de groep 10-19 jarigen is het aantal coronabesmettingen binnen een week verdubbeld.

Behalve in de gemeente Wormerland, is in elke gemeente sprake van een duidelijke daling van het aantal vastgestelde besmettingen. Wel is er een opvallende verdubbeling in besmettingen onder tieners. De GGD constateert hierbij dat het vooral gaat om de specifieke leeftijdscategorie 10-14 jarigen.

Uit onderzoek van afgelopen februari bleek dat slechts 37 procent van de mensen met klachten zich laat testen. Vandaar verwacht de GGD al maanden dat de hoeveelheid besmettingen in werkelijkheid hoger ligt.