N247 bij Monnickendam twee weekenden dicht

Provinciale weg N247 is bij Monnickendam in augustus twee weekenden gesloten. In opdracht van het hoogheemraadschap wordt een nieuw gemaal gebouwd. Tijdens de sluiting worden heiwerkzaamheden uitgevoerd.

Het gaat om de weekenden van 20 tot en met 23 en van 27 tot en met 30 augustus. De N247 tussen de kruising Lagedijk, Hoogedijk in Katwoude en de kruising Nieuwendam in Monnickendam zal dan gesloten zijn voor doorgaand verkeer.

Omleidingsroute

Vanwege de grote verkeersdrukte op de N247 worden werkzaamheden in weekenden gepland. Hiermee wordt gepoogd om zo min mogelijk verkeersoverlast te veroorzaken. Tijdens de weekenden wordt met gele verwijzingsborden een alternatieve route geschetst. Zo wordt verkeer komend uit Volendam geadviseerd te rijden via de N244 en vervolgens de N235 of A7. Verkeer uit de omgeving Amsterdam volgt de omleiding via de omgekeerde richting.

Voetgangers en (brom)fietsers kunnen tijdens de afsluitingen gebruikmaken van een pont over de Purmer Ee. Deze pont is gratis toegankelijk en vaart tussen de Katwoudse Buitendijk en Kloosterdijk in Purmer.

Gemaal

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de opdracht verstrekt voor de bouw van een nieuw gemaal in de Nieuwendam. Naar verwachting krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer, zoals hevige neerslag en perioden van droogte. Het nieuwe gemaal zal de komende tientallen jaren wateroverlast tegengaan.