Nieuwe burgemeester voor Purmerend gezocht

In een speciale raadsvergadering op donderdag 31 maart liet de Commissaris van de Koning (CdK) van Noord-Holland, Arthur van Dijk, zich informeren over de opgestelde profielschets voor een nieuwe burgemeester in Purmerend. Waardering kwam er van zijn kant voor de totstandkoming ervan. Veel groepen leverden hun inbreng, waaronder inwoners, de regiogemeenten, de veiligheidsraad en de kinderraad. Natalie Saaf (PvdA) overhandigde hem het officiële exemplaar. Vanaf aanstaande maandag is de sollicitatieprocedure geopend. 

Naar de mening van Van Dijk is een profielschets meer dan alleen een visitekaartje om kandidaten mee te werven. Van Dijk: ‘Het dient ook als leidraad voor de sollicitatiegesprekken’. Hij stelde een aantal vragen ter verduidelijking van de tekst. Eén daarvan ging over de zogenaamde Purmerendse werkwijze. Wat houdt het precies in en wat is de meerwaarde ervan. 

Het antwoord werd hem gegeven door Jordi Alberts van Gemeentebelangen Purmerend. Alberts: ‘
Bij het maken van beleid en het nemen van besluiten ligt het startpunt bij de mensen. Bij de geluiden uit de stad en zoals bij de WMO de zorgen van de inwoners. Op die manier wordt er van buiten naar binnen gewerkt’. 

Van Dijk in zijn functie als CdK betrokken bij de sollicitatieprocedure wees op het belang van de geheimhoudingsplicht die de leden van de sollicitatiecommissie hebben. Die is 100% en de geheimhouding geldt ook naar gezinsleden. Hij waarschuwde ook: ‘Pas op met het gebruik van sociale media’. Hij sloot af met een compliment aan de raad. ‘ Ik ben blij met de samenstelling van de vertrouwenscommissie. U heeft een wethouder en de gemeentesecretaris als adviseurs gevraagd ook deel te nemen. Dat gebeurt lang niet altijd’. 

Na afloop van de vergadering sprak Piet van Dijk (RTV Purmerend) nog kort met de Commissaris. Daaruit werd duidelijk dat vanaf maandag 4 april belangstellenden kunnen solliciteren en dat voor de vakantie de voordracht bekend is. In september volgt dan de beëdiging van de nieuwe burgemeester.

Met dank aan Piet Jonker voor de foto