Nieuwe regels om huisjesmelkers aan banden te leggen

Er zijn nieuwe aangescherpte regels om in Purmerend het splitsen van woningen in te kleine wooneenheden tegen te gaan. Het net rond huisjesmelkers wordt daarmee gesloten. De nieuwe regels moeten (geluids)overlast voorkomen en de woonkwaliteit verhogen. Hetzelfde geldt voor kamerverhuur. Wethouder Kroese (PvdA) maakte de actie bekend in een ingekomen brief aan de gemeenteraad. 

Strenge voorwaarden

Voor Kroese kunnen woningsplitsing en kamerverhuur een meerwaarde zijn voor de woningmarkt, maar wel onder strenge voorwaarden. Kroese: ‘ Woningsplitsing en kamerverhuur kan alleen een toevoeging zijn wanneer de leefbaarheid in de wijk en de kwaliteit van nieuwe woonruimtes gegarandeerd wordt’. 

Isolatie en max 4 kamers per woning

Volgens de nieuwe regels moet geluidsisolatie worden aangebracht. Niet alleen ten behoeve van de bewoners, maar ook ter bescherming van de buren. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de woonkwaliteit. Zo geldt een maximum aantal van vier kamers per woning, een gezamenlijke huiskamer, voldoende ruimte voor fietsen en containers en de aanwezigheid van een tuintje, terras of balkon. 

Nieuwe regels en vergunningen maken misstanden vrijwel onmogelijk 

In 2019 werd de verplichte vergunning woningomvorming ingevoerd. Een vergunning waarmee bij woningsplitsing en kamerverhuur de leefbaarheid van de buurt wordt beoordeeld. Tegelijk met de nu ingevoerde regels is ook de handhaving erop verscherpt. De samenhangende set maatregelen moet het huisjesmelkers vrijwel onmogelijk maken nog iets op de Purmerendse woningmarkt te beginnen. 

Wethouder Hegger (Stadspartij-BPP) verantwoordelijk voor handhaving, licht toe dat als er bij een controle blijkt dat er geen vergunning is afgegeven en er een overtreding is geconstateerd, hoge boetes opgelegd kunnen worden. Hegger: ‘De eerste woningen zijn de afgelopen weken al gecontroleerd en de komende tijd volgen er meer’.