Nieuwe toekomst voor Werkom

Werkom, het sociale werkleerbedrijf van Purmerend en Zaanstad, wil meer doelgroepen begeleiden naar reguliere banen. Daarom ligt er nu een nieuw toekomstscenario. Eén waarbij meerdere doelgroepen de kans krijgen om via bijzondere werk-leertrajecten (ontwikkelbanen) door te stromen naar reguliere banen op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot beschutte werkplekken is hiervoor geen subsidie. Beide gemeenten moeten zelf met het benodigde geld over de brug komen. Raadsleden van Purmerend en Zaanstad laten woensdag in een gezamenlijke commissie weten of die optie voor hen acceptabel is.  

Financieel tekort

Tot 2015 kreeg de voorloper van  Werkom, het toenmalige werkvoorzieningsschap Baanstede, haar inkomsten uit de Wet Sociale Werkvoorziening. Mensen met een arbeidsbeperking werkten in de groensector, business post en industrie. De decentralisatie verplaatste de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van deze doelgroep van rijk naar gemeenten, die direct te maken kregen met forse bezuinigingen. Tevens werd de instroom op de bestaande Sociale Werkvoorziening afgesloten. Daarvoor in de plaats kwam de Participatiewet. Nieuw beschut werk is daar een onderdeel van maar de mensen die daarvoor in aanmerking komen, hebben minder arbeidsvermogen dan de eerdere groep en vragen intensieve begeleiding. Mede daardoor en door natuurlijk verloop zijn er bij Werkom zo’n 75 openstaande werkplekken. Het betekent een gat in de begroting van Werkom.

Nieuwe kansen

Yolanda Hoogtanders, directeur van Werkom, ziet kansen om de vrijkomende werkplekken om te zetten naar ontwikkelbanen voor een bredere groep mensen dan alleen die met een arbeidsbeperking, zoals uitkeringsgerechtigden en statushouders. Voor hen is er een aanbod van een tijdelijk dienstverband volgend op een  traject bij Werkom met intensieve begeleiding naar regulier werk. Hoogtanders: ‘We starten met een pilot ontwikkelbanen. Doel ervan is te onderzoeken voor welke doelgroepen deze banen het meeste meerwaarde bieden. En op welke wijze we de kansen op een aansluitende baan buiten Werkom het beste kunnen vergroten.  

Pilot resultaten

De twee verantwoordelijke wethouders Groothuismink (Zaanstad) en Hegger (Purmerend) willen die uitdaging aangaan, althans voor een pilot van twee jaar. Daarna is dan duidelijk wat de kans is op uitstroom naar regulier werk en wat de maatschappelijke baten zijn die het werk oplevert als het gaat om zorg, welzijn en bijvoorbeeld betere taalbeheersing.  Directeur Hoogtanders is content met deze aanpak. ‘Kennelijk wordt Werkom belangrijk genoeg gevonden om door te gaan als sociaal ontwikkelbedrijf. Dat er ook een extra bijdrage uitgetrokken wordt, zien we echt als een waardering voor wat wij doen’. 

50% uitstroom in samenwerking met werkgevers

Hoogtanders gaat uit van een uitstroompercentage van 50% gebaseerd op de ervaringen met de leer-werktrajecten. Om dat percentage voor elkaar te krijgen is een offensief richting werkgevers gestart. Hoogtanders: ‘ We hebben speciaal geschoolde werkgeversadviseurs aangesteld en de samenwerking met het regionale Werkgevers Servicepunt versterkt. Daarnaast hebben we al een aantal leerwerktrajecten in samenwerking werkgevers, bijvoorbeeld in de zorg en de techniek. Ook participeren we actief in het Regionaal Werkbedrijf dat de komende jaren meer geld krijgt voor omscholingstrajecten’. 

Woensdag 19 januari wordt in een speciale gezamenlijke commissievergadering van Purmerend en Zaanstad geadviseerd over de nieuwe toekomst van Werkom. De vergadering start om 20.00 en wordt uitgezonden via kanaal 36 en KPN 1390.