Nieuwe vergunning voor gasveld Middelie

Ondanks zorgen en bezwaren van betrokken gemeenten, waaronder Purmerend, tegen een nieuwe vergunning voor gasveld Middelie heeft Staatssecretaris Vijlbrief (D66) een voorlopige goedkeuring afgegeven. De huidige vergunning van de NAM loopt in 2029 af. Met deze nieuwe vergunning kan de NAM door tot 2035 en krijgt tevens toestemming voor een versnelde gaswinning. Afgelopen week informeerde wethouder Lageveen de raadsleden hierover. 

Om hoeveel gas gaat het?

Vanaf 1975 tot aan 2020, zo’n 45 jaar in totaal, heeft de NAM 7221 miljoen kubieke meter gas uit de grond gehaald bij het Middelieveld. De NAM krijgt nu toestemming om in minder tijd voor bijna net zo’n grote hoeveelheid (6673 miljoen kubieke meter) gas te winnen. Een versnelde winning waarvoor nieuwe winningsputten nodig zijn. 

Acties vanuit Purmerend

B &W van Purmerend stuurde eind januari 2023 al een negatief advies naar het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK), met daarin de zorgen over mogelijke bodemdaling, het veiligheidsgevoel van de inwoners, risico’s voor natuur en milieu en gevolgen voor het Unesco Werelderfgoed.

Uit dat advies blijkt onbegrip voor de aanvraag van de NAM. “Landelijk en lokaal worden nu grote inspanningen geleverd om zo snel mogelijk van het gas af te kunnen. Niet te rijmen met de uitspraak van de toenmalige Minister van Economische Zaken, die pleitte voor een versnelde afbouw van kleine gasvelden. Deze aanvraag lijkt gebaseerd op louter financiële belangen.” Met een motie schaarden de Purmerendse raadsleden zich in februari achter de actie van B&W. 

Tot 22 juni om zienswijze in te leveren

De toestemming van de Staatssecretaris is een voorlopige; een zogeheten ontwerp instemmingsbesluit. Zo’n besluit wordt ter inzage gelegd teneinde inwoners in de gelegenheid te stellen een bezwaar/ zienswijze in te dienen. Om omwonenden goed te informeren wordt er op 23 mei een informatiemarkt georganiseerd in restaurant 1612 in Noordbeemster. Er is voor inwoners tijd om tot 22 juni te reageren met een zienswijze. B&W van Purmerend beraadt zich momenteel hierover. 
Bron kaart: Geologische dienst TNO
Foto bewerking: E.Ruis