Nog geen weer voor regenboog kunstwerk

Regelmatige gebruikers van de fietstunnel bij station Purmerend zullen het al opgemerkt hebben. De laatste restanten van het regenboogkunstwerk zijn verwijderd. Wat rest is de lege plek met een trieste aanblik. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat alles in gereedheid is om het kunstwerk terug te plaatsen. Het wachten is op mooi weer.  

Het kunstwerk werd eind oktober afgelopen jaar door vandalen vernield. Verantwoordelijk wethouder Rotgans (Ouderenpartij AOV) liet toen weten de schade zo snel mogelijk te herstellen.
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond. Het kunstwerk is hersteld en de muur schoongemaakt. Voor het aanbrengen van het kunstwerk is het wachten op mooi weer. De lijm die daarvoor wordt gebruikt vraagt een temperatuur van boven de 10 graden.  Onderzocht wordt nog of een ander type lijm uitkomst kan bieden.  

Evert Ruis

Het kunstwerk symboliseert Purmerend als regenboogstad en bevat artikel 1 van de Nederlandse grondwet; ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. De banen van de regenboog beginnen klein en lopen in een aantal golven breder uit richting de tunnel.