Omvangrijk bouwplan kop Wagenweg klaar voor advies Raad

Omvangrijk bouwplan kop Wagenweg klaar voor advies Raad

Het bouwplan voor de Wagenweg is af en nu gaat het naar de Raad voor advies.
Verantwoordelijk wethouder Kroese (PvdA) vraagt de raadsleden hun wensen en bezwaren kenbaar te maken. Stemt de Raad in dan kan Kroese een voorlopige overeenkomst afsluiten met BPD Gebiedsontwikkelaar. Wat opvalt aan het plan is de compacte bouw, de hoogte van 19, 17 en 15 bouwlagen en twee gemeenschappelijke daktuinen.

In de nieuwe buurt komen 489 appartementen waarvan 150 in de sector sociale huur, 150 in de midden sector met middendure huur en betaalbare koop en 189 in de vrije sector. Bewoners uit Purmerend krijgen voorrang bij de sociale- en midden sector. Voorrang is er ook voor mensen die een sociale huurwoning achter laten. Ongeveer 75 woningen uit de midden sector gaan tot  +/-
€ 270.000 kosten. Om te voorkomen dat de woningen aangekocht worden als beleggingsobject geldt een bewoningsplicht van 10 jaar. Voor koopwoningen tot een bedrag van € 325.000 geldt een bewoningsplicht van twee jaar.

De appartementen zijn vooral bestemd voor ouderen (55+) en jongeren.  Want zo redeneert het college van burgemeester en wethouders (B&W): ‘ Ouderen (55+) en jongeren zijn juist de doelgroepen die in een appartement willen wonen dichtbij stedelijke- en openbare vervoer voorzieningen’.

Ouderen (55+) en jongeren zijn juist de doelgroepen die in een appartement willen wonen dichtbij stedelijke- en OV voorzieningen

• B&W Purmerend

De grootte van de appartementen varieert van 45 m2 tot 75 m2. Dat vertaalt zich in de volgende huurprijzen. Voor 40- tot 60 m2 is de prijs € 737 tot € 900 ; voor 60- tot 75 m2 € 900 tot € 1032. Liever een koophuis dan moet voor 50 - tot 55 m2 een bedrag van +/- € 270.000 neergeteld worden.
De woningen in de sociale huursector zijn 45 - tot 65 m2 voor een maximale huurprijs van € 737.

De twee gemeenschappelijke daktuinen worden voor alle bewoners toegankelijk en komen op het dak van het bovenste parkeerdek. Ze bieden extra groen en voegen de nodige buitenruimte toe. B&W benadrukt het belang daarvan als volgt; ‘De tuinen sluiten aan bij de ambitie om in de bouw rekening te houden met het klimaat en komen ten goede aan het wooncomfort van alle bewoners’.

De tuinen sluiten aan bij onze ambitie klimaat adaptief te bouwen en komen ten goede aan het wooncomfort van alle bewoners

• B&W Purmerend

Wanneer het plan in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer wordt behandeld is nog onbekend.