Ondanks mooi ontwerp toch kritiek op plan de Vijfhoek

Het plan voor de Vijfhoek, achter het NKT, voor de bouw van 54 appartementen kreeg zowel lof als kritiek van politieke partijen tijdens de bespreking in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Het ontwerp met de historiserende huizen aan de Beemsterburgwal en de associatie met de oude landbouwfabriek in de Kanaalstraat werd vrijwel unaniem geprezen. Kritiek was er op de uitgangspunten van het plan met betrekking tot het woonprogramma, het tekort aan parkeren en duurzaamheid.  

Net onder de grens van 30% sociale huur

Woordvoerders van D66, GemeenteBelangen Purmerend, GroenLinks en de Stadspartij waren verbolgen over het feit dat er gesproken wordt over 30% sociale huur, terwijl het bij dit project om 28% gaat. Omgerekend naar woningen zijn dat er 15 in plaats van 17.

Wethouder Eveline Tijmstra verdedigde zich met een verwijzing naar het vorige college. Tijmstra: ’Er lag al een overeenkomst uit het vorige college. Er is 15 jaar geprobeerd om het gebied te ontwikkelen.  Dankzij één vasthoudende ontwikkelaar is dat nu eindelijk gelukt´. Woordvoerder Ankersmit van de Stadspartij wees echter op het feit dat er nu een voorlopige overeenkomst is gesloten met de ontwikkelaar waar het percentage van 30% sociale huur gewoon instaat.

Aansluiting op aardgas

Voor GroenLinks en D66 is het bijna onverteerbaar dat de woningen niet op de Stadsverwarming worden aangesloten maar het met een gasaansluiting moeten doen. Zij kregen steun uit onverwachte hoek. VVD woordvoerder Van Elden: ’ Gas in de gasvrije stad Purmerend is gezichtsverlies’. Tegelijkertijd maakte Van Elden zich sterk voor de autobezitters: ‘ Geef de bewoners een parkeervergunning. Houd op met het discrimineren van de autobezitters’.

Tevreden met het resultaat

Op de vraag of Tijmstra zelf tevreden was met het resultaat, wees ze op de historie van het gebied en de onderhandelingspositie van en met de ontwikkelaar. Na de afspraken met het vorige college heeft die te maken gekregen met drie aanvullende voorwaarden. Tijmstra: ‘ Achtereenvolgens de 30/30/40 afspraak over het woonprogramma, de afspraak om geen parkeervergunningen meer te verstrekken in de oude binnenstad en met duurzaamheidseisen. Gezien het vertrekpunt ben ik tevreden’.

HAN COZIJN 2019

Reactie van politieke partijen

Uiteindelijk nemen D66, Gemeentebelangen Purmerend, GroenLinks, Stadspartij en de VVD het voorstel mee terug naar hun fracties voor overleg. Steun voor het voorstel was er van de PvdA, Ouderenpartij Purmerend, CDA en Leefbaar Purmerend. De Vijfhoek komt als bespreekpunt terug op de agenda van de raad op 23 september.