Oplossing viaduct A7 Neckerstraat nog lang niet in zicht

Donderdag 16 maart was er een informatiebijeenkomst voor raadsleden over de afsluiting van het A7 viaduct voor vrachtverkeer boven de 30 ton. Woordvoerders van Rijkswaterstaat waren aanwezig om een toelichting te geven. Kort gezegd komt het erop neer dat de pijlers niet meer voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Eén ding werd duidelijk; het duurt nog lang voordat de afsluiting van het viaduct verholpen is.

Eind oktober vorig jaar sloot Rijkswaterstaat het viaduct A7 over het Noordhollandsch Kanaal af. Rijkswaterstaat meldde toen dat de steunpunten van het viaduct, waar het wegdek op rust, zwaar vrachtverkeer mogelijk niet kunnen dragen. Rijkswaterstaat gaf donderdag meer duidelijkheid. “De wapening in het beton, het stalen skelet, voldoet niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Dat doet zich voor bij de zogenaamde paddenstoel die op de pijler ligt.”

Mogelijke oplossingen

Rijkswaterstaat bekijkt momenteel mogelijke oplossingen. Dat zijn er drie, namelijk het beton verstevigen, extra pijlers neerzetten of de meest extreme een brug ernaast leggen. De door VVD raadsleden Roeleveld en de Wit aangedragen alternatieven zoals een doseringssysteem of het afsluiten van op- en afritten bleken geen haalbare oplossingen. 

Hoe raadsleden Grader (AOV) en Zeekant (Stadspartij/BPP) ook hun best deden, er kwam geen enkele toezegging over het tijdstip waarop het euvel verholpen is. Op de vraag van raadslid de Wit (VVD) of het probleem zich voordoet bij andere kunst- en bouwwerken van Rijkswaterstaat in Noord-Holland kwam geen duidelijk antwoord. “Eén keer per zes jaar voeren wij controles uit. Wij verwachten geen Genuaatje, aldus de woordvoerder met een verwijzing naar het viaduct in Genua dat in 2018 instortte.”

Overlast door sluipverkeer

Vrachtwagens proberen de aangegeven omleidingsroutes te vermijden door via Purmerend te rijden. Raadsleden wilden weten wat daartegen ondernomen wordt. Momenteel zijn er twee omleidingsroutes, via de N247 en de N246. Die laatst vervalt binnenkort vanwege werk aan het gemaal door het Hoogheemraadschap NoordHollands Noorderkwartier. Dat zou het sluipverkeer in Purmerend wel wat verminderen aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Wethouder Lageveen (Stadspartij/BPP) meldde dat de gemeente gestart is met monitoren of te zien of het om sluipverkeer gaat of bestemmingsverkeer.
Foto's: aangeleverd Rijkswaterstaat
Foto bewerking: E.Ruis