Over een half jaar parkeren in de nieuwe garage bij het stadhuis

Over een half jaar heeft Purmerend een nieuwe parkeergarage erbij met plek voor 305 auto’s. De derde in het centrum van Purmerend. De garage gaat in juni open. Bezoekers kunnen er terecht voor 1 euro 80 per uur. 

Presentatie over de voortgang van de bouw

Meer informatie over de parkeergarage kwam van de projectmanager. Zij gaf op 12 januari een presentatie aan Purmerendse raadsleden over de voortgang en het beheer ervan, het risico op verzakking, het stadhuisplein en de zorgen van omwonenden. Zo bleek dat er voor de opening van de garage in juni nog veel werk moet worden verzet. In januari wordt de vloer van de eerste verdieping afgemaakt, gevolgd door de begane grond in maart. Daarna begint de afbouw met onder andere het testen van alle installaties. 

Spannend moment

De voortgang van de bouw ligt op schema, ondanks de bouwstop in het voorjaar van 2022 in verband met verzakking. “Een rimpeling” volgens raadslid Grader van de ouderenpartij AOV. Uit de woorden van de project manager valt op te maken dat de omgeving, damwanden en de grond, zich de laatste tijd hebben gestabiliseerd. Voor haar is het nog wel een heel spannend moment wanneer de aannemer de laatste buizen, die de damwanden overeind houden, verwijdert. 

Het stadhuisplein

Er ligt een ambitieus plan voor de herinrichting van het Stadhuisplein met veel groen en water. De aanbesteding daarvan loopt nu. De werkzaamheden daaraan zijn gepland voor de periode van augustus tot en met december 2023. Tijdens de werkzaamheden is de parkeergarage gewoon open. 

Zorgen om de huizen van de omwonenden

Raadsleden van GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend en de VVD wilden meer horen over de ontstane verzakkingen en de rol van de gemeente richting de bewoners. Uit het antwoord van de project manager bleek dat de aannemer onderzoek heeft laten doen. Eén van de damwanden is iets gaan bewegen. Door daarop volgende verschuivingen in de ondergrond heeft dat doorgewerkt in de woning. De afwikkeling van de schade ligt bij de aannemer. In één geval heeft het geleid tot een juridisch gevecht. De gemeente stelt zich hierin terughoudend op. De afspraak met de aannemer moet nagekomen worden. “ Wij zitten de aannemer hierover achter de broek” aldus de projectmanager.

Foto’s: RTV Purmerend/ Evert Ruis