Parkenplan maakt Purmerend een groene stad

De gemeenteraad discussieerde in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer over het door wethouder Tijmstra (CDA) ingediende parkenplan. Alle politieke partijen onderschreven het belang van leefbaarheid, recreatie en groen. Zij gaven Tijmstra complimenten. Dat het Kooimanpark als eerste aangepakt wordt, was voor alle partijen logisch. De matige staat van het park en de vele nieuwbouwprojecten daar in de buurt gaven de doorslag. 

Vragen waren er van onder andere de Ouderenpartij AOV, Gemeentebelangen Purmerend,  PvdA en VVD over ondermeer de financiering van het plan, dat in totaal 1,6 miljoen gaat kosten. Het gaat over een termijn van tien tot vijftien jaar. Woordvoerder Henk Grader (AOV) vroeg zich af waar die bedragen verstopt zaten in kadernota en begroting. Het rekenmodel voor het Kooimanpark is december 2021 gereed. Het daarin berekende bedrag voor het park wordt dan opgenomen in de kadernota van 2023, lichtte wethouder Tijmstra toe.   

Juist de randen van de parken zijn bij uitstek geschikt voor het planten van grote monumentale bomen

• Eveline Tijmstra wethouder CDA

D66 woordvoerder Astrud Wildschut hield een vlammend betoog waarbij ze de wethouder opriep om naast mens en recreatie ook aandacht te hebben voor natuur en dieren. Zij vroeg om de aanleg van gescheiden zones zodat de belangen van mens en dier niet conflicteren. Een oplossing waarin de wethouder zich zonder meer kon vinden. Bram Buskoop (GBP) wilde de parken aan de randen met groen verdicht zien en ze zo aan het oog van de weg te onttrekken. Ook daarvoor zag Tijmstra mogelijkheden. ‘Juist de randen zijn bij uitstek geschikt voor het planten van grote monumentale bomen’.  

Langs de Oeverlanden staan op 10 april een 3-tal bomen met bloesem in bloei. 2 Bomen bevatten vooral roze bloesemblaadjes en 1 voornamelijk witte. Iris Voorloop, fotograaf

Uiteindelijk stemden AOV, CDA, GBP, GroenLinks, Leefbaar Purmerend en de Stadspartij voor het plan en daarmee was er ruimschoots een meerderheid. De fracties van D66, PvdA, Partij voor Socialer Purmerend en de VVD wilden eerst nog even met hun fracties overleggen.


Meer nieuws