Paul Stolp uitgeroepen tot erelid Historisch Genootschap Beemster

Meer dan dertig jaar heeft Paul Stolp uit Middenbeemster, met andere vrijwilligers, zorg gedragen voor het onderhoud van de voormalige pastorietuin in Middenbeemster. Nu Betje Wolff museum. Als dank heeft hij het erelidmaatschap van het Historisch Genootschap Beemster in ontvangst mogen nemen.

De werkzaamheden worden hem nu te zwaar en Paul hoopt deze binnenkort over te kunnen dragen aan andere vrijwilligers. Hij was zichtbaar verguld met deze benoeming.