Project 'Biodiversiteit op de boerenerven' gestart

Het aantal soorten dieren en planten neemt wereldwijd versneld af. Dat is zorgwekkend. Daarom heeft de Verenigde Naties een dringende oproep gedaan om meer te doen om deze verschraling van de natuur tegen te gaan. Ook de boeren in de Beemster, belangrijk cultuurgebied voor de productie van ons eten, willen hier graag hun steentje aan bijdragen.

Enkele jaren geleden is al de actie van de bloemenranden gestart. Wethouder Coen Lageveen heeft op symbolische wijze het nieuwe project ‘biodiversiteit op de boerenerven’ gestart. Met het ophangen van een (mussen) nestkastje. Hij werd daarin bijgestaan door de samenwerkende partners. De start vond plaats op het boerenerf van het familie veeteeltbedrijf Köhne aan de Middenweg in Middenbeemster.

Het boerenerf is de plek waar veel leven van het boerenland samenkomt. Daar liggen ook de kansen voor het versterken van de natuur op het platteland. Er leven van nature immers veel dieren: vlinders, mussen, vleermuizen, zwaluwen, egels. Noem maar op. De Gemeente onderschrijft het belang van biodiversiteit en ondersteunt het driejarig project financieel. Per jaar kan er op veertien agrarische bedrijven een erfscan worden gedaan. (Tekst gaat verder onder de foto)

Hoe werkt een erfscan?

Een veld coördinator van Water, Land & Dijken bezoekt een deelnemend agrarisch bedrijf. Samen met de agrariër wordt gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden. Dat is soms iets doen, bijvoorbeeld het ophangen van nestkastjes of aanplanten van meer verschillende soorten struiken of hagen. Vaak is het ook een kwestie van iets juist niet meer doen. Over het algemeen geldt dat een ruig boerenerf meer ondersteuning biedt aan de biodiversiteit. Op basis van dit advies kan de agrariër een stappenplan maken om ook op zijn eigen domein de leefomgeving te verbeteren.

Belangstelling? waterlandendijken.nl.

Foto's: Geert Heikens