PSG-scholen vanaf vandaag toch niet volledig open

Vanaf vandaag, maandag 7 juni, gaat het onderwijs niet helemaal volledig open op de PSG-scholen. De PSG-scholen houden zich tot aan de zomervakantie aan de huidige lesroosters, waarbij leerlingen regelmatig naar school komen, maar niet allemaal tegelijk aanwezig zijn.

Minister Slob van onderwijs wil dat de scholen in het voortgezet onderwijs vandaag 7 juni, weer voor alle leerlingen tegelijk toegankelijk zijn.  De Purmerendse ScholenGroep (PSG) heeft besloten om dit niet te doen. Ze zijn tot het besluit gekomen vanwege de volgende zaken: veiligheid, gezondheid, rust en effectiviteit. Er wordt gesproken met ouders, schoolleiders en de centrale medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er gesprekken met de gemeente en de schoolinspectie.

Poll

Onder alle medewerkers - directie, docenten en onderwijsondersteunend personeel - is een poll gehouden. Hieruit bleek dat 89% van de ondervraagden niet positief stonden tegenover een volledige schoolopening. Volgens de PSG speelt ook de lage vaccinatiegraad bij medewerkers een rol. Naar verwachting zullen medewerkers na de aanstaande zomervakantie positiever zijn over een volledige opening, wanneer bijna iedereen die dat wil gevaccineerd is.


Trefwoorden: