Purmerbos als bouwlocatie van de baan

Als nieuwe wethouder voor Ruimtelijke Ordening in Purmerend heeft Pascal Verkroost (CDA) zijn eerste ideeën over de ontwikkeling van de Oostflank in een memo gedeeld met gemeenteraadsleden. Kort samengevat komt het erop neer dat het Purmerbos afvalt als woningbouwlocatie. Dat geldt overigens ook voor de weilanden ten oosten van de Westerweg. Die krijgen de bestemming natuurversterking. Het weiland, bekend als ‘Appeltje voor de dorst’ blijft als woninglocatie aangemerkt voor zowel laag- als hoogbouw. 

Type woningen 30 40 30

De Purmerendse politiek heeft zich vanaf 2018 hard gemaakt voor de verdeling 30% sociale huur, 30% middeldure huur/betaalbare koop en 40% vrije sector. Sinds het aantreden van het nieuwe college, begin 2022, is die verdeling veranderd en verankerd in het huidige collegeprogramma als 30-40-30. Voor de Oostflank is dat nu één van de uitgangspunten. 

Bebouwing op de golfbaan

In de visie van Verkroost komt er compacte woningbouw op de golfbaan. Bedoeld om zoveel mogelijk van het groen daar te behouden.De ontsluiting zou via de N244 moeten gaan en niet via de bestaande routes door de stad. 

Van Elden (VVD) ongelukkig met de procedure

Van Elden, raadslid voor de VVD heeft het bericht met gemengde gevoelens gelezen. “Begin dit jaar pleitte ik voor het vlottrekken van de Oostflank door woningbouw plannen te ontwikkelen voor de Purmer Zuid-Zuid en de Golfbaan. Een plan dat in grote lijnen lijkt op de nu naar buiten gebrachte uitgangspunten van wethouder Verkroost. Inhoudelijk kan ik mij daarin vinden.


Maar er is nog iets. Met Kroese, de voorganger van wethouder Verkroost waren wij het als raad eens over de uitgangspunten voor de Oostflank. Verkroost haalt daar nu een streep door. Het bos wordt bijvoorbeeld niet bebouwd. Ik ben daar wel blij mee, maar de raad had de kans moeten krijgen daar eerst met Verkroost over van gedachten te wisselen. Nu moeten we dit uit de media vernemen.
Fotobewerking E.Ruis