Purmerend een van de natste plekken, houden we droge voeten?

Er zijn steeds meer dagen met zware neerslag, zo meldt het KNMI. Uit een recent rapport van het instituut blijkt dat Purmerend op de zesde plek staat, als het gaat om regenval. De gemeente neemt maatregelen en houdt een vinger aan de pols.

Regenlaarzen, paraplu’s en straten die overstromen door hevige neerslag, het komt statisch gezien steeds vaker voor. In juli waren grote overstromingen in de Zuidelijke provincies, maar ook dichter in de buurt was het raak. Zo stonden er recent straten in Zandvoort en Hoorn blank. Dit jaar staat de teller op vijftien dagen, waar bij minstens één van de neerslagstations van het KNMI meer dan 50 mm aan regen viel. En dan is de herfst pas net begonnen. Eind vorige eeuw werden gemiddeld vijf dagen met zware neerslag per jaar geteld, maar dit aantal groeide sterk vanaf de millenniumwissel.

In Purmerend viel de afgelopen 30 jaar gemiddeld 961,6 millimeter per jaar, waarmee het op de zesde plek staat van de natste plaatsen in Nederland. Het klimaatbestendig maken van de omgeving, ook wel klimaatadaptatie genoemd, heeft de volle aandacht van de gemeente Purmerend, vertelt een woordvoerder. ‘‘Klimaatadaptatie is essentieel om te waarborgen dat de gemeente in fysiek, sociaal en economisch opzicht aantrekkelijk blijft voor bewoners, bedrijven en bezoekers.’’

Knelpunten

Belangrijke partners in de klimaatopgave zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de buurgemeenten. In 2018 zijn stresstesten uitgevoerd voor thema’s als wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Hierna zijn de blootgelegde knelpunten aangepakt.

Met wadi’s en groene parkeerplaatsen wordt ook in Purmerend gepoogd om het watersysteem te ontzien en overlast zoveel mogelijk te voorkomen. ‘‘Hierdoor zal de inrichting van de openbare ruimte veranderen. Een voorbeeld hiervan is Overhwere-Zuid. Door het toepassen van een gescheiden rioolsysteem wordt huishoudelijk afvalwater en regenwater apart afgevoerd.’’

Iris Voorloop, fotograaf

Wheredijk

Ook de komende jaren worden hitte en veel neerslag verwacht en dat heeft ook gevolgen voor dijken. HHNK voert al jaren controles uit naar de toekomstbestendigheid van de binnen- en buitendijkse omgeving. Door zo’n routinecontrole kwam de slechtere toestand van de Wheredijk aan het licht. Al vanaf maart 2021 wordt eraan gewerkt om de dijk te versterken. Deze maandenlange werkzaamheden zullen naar verwachting in het najaar voltooid worden.

Evert Ruis

Wateroverlast accepteren

‘‘Het is een proces van monitoren, leren en bijsturen’’, vertelt de gemeentelijke woordvoerder over de klimaatadaptatie. ‘‘Met een betere regenafvoer kunnen we overlast verminderen, maar nooit helemaal voorkomen. Een zekere mate van acceptatie hoort hier ook bij.’’