Purmerend en Edam-Volendam werken samen: 450 asielzoekers in tenten op Baanstee

Op de locatie van de geplande nieuwe milieustraat van de gemeente Purmerend in de Baanstee-Noord komt een crisisnoodopvang voor 450 asielzoekers. De asielzoekers worden opgevangen in meerdere tenten. Het gaat om een tijdelijke noodopvang met basisvoorzieningen vanaf 1 oktober.  De locatie ligt op de grens van de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam in het buitengebied. De voorzitter van de veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland, burgemeester Hamming van Zaanstad, heeft dit aan alle regioburgemeesters, gemeentebesturen, colleges en raden van Zaanstreek-Waterland laten weten.

Gezamenlijk initiatief

De crisis noodopvang is een initiatief van Burgemeester Bijl van Purmerend en Sievers van gemeente Edam-Volendam. In een gezamenlijke verklaring laten beide burgemeesters weten dat gezien de snelheid en urgentie waarmee gehandeld moest worden het buitengebied de meest voor de hand liggende locatie is. ‘Deze locatie is van de gemeente Purmerend en hindert daardoor geen ontwikkelingen van andere toekomstige bedrijven’.

Het waarom van het initiatief

Voor het waarom verwijzen de burgemeesters naar de crisis bij de opvang van asielzoekers.  ‘De situatie, voor zowel mensen die asiel willen aanvragen als voor medewerkers met name in Ter Apel, is nog nauwelijks houdbaar. In de afgelopen weken heeft het Rijk de Veiligheidsregio’s om dringende extra hulp gevraagd. Door kort en snel verlichting te bieden aan de crisissituatie kan het Rijk verder met het oppakken van de oplossingen voor de langere termijn. Zoals het verbeteren van de doorstroming en het versnellen van procedures om flexwoningen mogelijk te maken’.

Bijl en Sievers laten weten dat nog veel praktische en organisatorische zaken verder uitgezocht moeten worden: van nutsvoorzieningen, verlichting, beveiliging, tot het soort tenten, maaltijden en dagbesteding. Dit gaat de komende weken gebeuren.