Purmerend heeft nieuw havenkantoor

Een gebouw met de gewenste uitstraling van kwaliteit en gastvrijheid en met sanitaire voorzieningen voor de varende passanten is door de watersportvereniging Purmerend in gebruik genomen. Het havenkantoor aan het Whereplantsoen vervangt de unit die sinds 2007 die functie vervulde. Passanten gaven een hoge waardering voor de haven, maar voor de sanitaire voorzieningen gold die waardering niet. In het nieuwe havenkantoor zijn nu nette sanitaire voorzieningen.

De watersportvereniging beheert 145 ligplaatsen langs de oevers van De Where en van het Noordhollandsch Kanaal. Dat is inclusief de vijftig ligplaatsen die in 2016 in het kanaal zijn toegevoegd.

Opening

In aanwezigheid van bestuursleden en de vrijwillige havenmeesters heeft wethouder Hegger van Recreatie en Toerisme en van Economische Zaken het kantoor aan het Whereplantsoen 9 vrijdagmiddag 2 juni officieel geopend.

Foto: Evert Ruis