Purmerend krijgt ruim 16,9 miljoen euro voor betere bereikbaarheid

Het Rijk trekt bijna 16,9 miljoen euro uit om de bereikbaarheid van Purmerend te versterken. Met het geld wil de gemeente verschillende wegen herinrichten, doorstroming van de bussen verbeteren en een mobiliteitshub realiseren.

"We zijn verheugd met deze bijdrage aan de ontwikkeling van Purmerend", vertelt wethouder Coen Lageveen. Om de woningnood aan te pakken, wil de gemeente Purmerend tot 2040 ruim 10.000 woningen bouwen. "De groei van de stad is goed merkbaar, ook op de weg. Met name in het centrum is de huidige mobiliteit niet houdbaar."

Minder auto's

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor een mobiliteitshub in het Waterlandkwartier. Zo'n hub is een knooppunt van verschillende vervoersvormen. Het gaat om een parkeervoorziening, die onder meer gebruikt kan worden als bezorgpunt van pakketjes en vaste plaats van deelauto's en fietsen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Foto: OV-Bureau Groningen Drenthe

Ook hoog op het Purmerendse verlanglijstje staat de herinrichting van de Waterlandlaan, Purmersteenweg en Gedempte Where. Het doel van het veranderen van de verkeerssituatie op deze 'centrumroute' is dat deze wegen minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer. Door auto's minder de ruimte te geven op deze route, is er meer plek voor fietsers, voetgangers en groen.

Tekst gaat verder onder de video. Video: De gemeente krijgt ook €5 miljoen subsidie voor de bouw van het Waterlandkwartier.

Openbaar vervoer

Tot slot wordt de subsidie gebruikt voor het verbeteren van de doorstroming van de bussen. Om de doorstroming van het openbaar vervoer zo goed mogelijk te houden, moeten drie kruispunten aan de Gorslaan en één aan de Verzetslaan worden heringericht. Door het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, hoopt de gemeente het aantal auto’s en het autogebruik terug te dringen.

26 miljoen euro

De totale kosten van deze drie maatregelen zijn geraamd op bijna 26 miljoen euro. De aangevraagde subsidie voor deze maatregelen bedraagt de eerder genoemde bijna 16,9 miljoen euro. De overige negen miljoen euro wordt door de gemeente en de Vervoerregio Amsterdam gedekt.