Purmerend op weg naar 2050

Gemeenten uit de metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben met elkaar een koers uitgezet voor hoeveel woningen er in de toekomst gebouwd zullen wonen, hoe het vervoer er dan uitziet, waar inwoners werken en recreëren in 2050.  Dit alles staat in een verstedelijkingsnota van de MRA. Afspraken hierover vragen om samenwerking tussen alle gemeenten en met Provincie en Rijk. Die laatste is vooral voor de financiering belangrijk. In totaal gaat het om 350.000 woningen waarvan 10.000 in Purmerend.   

Advisering over de verstedelijkingsstrategie  betekende de vuurdoop voor veel nieuwe gezichten in de commissie Ruimte die gisteravond hierover adviseerde. Verantwoordelijk wethouder Kroese (PvdA) kreeg vragen over de haalbaarheid en de functie van het stuk. Hij nam de tijd om te antwoorden. Kroese: ‘ Het stuk betreft een visie samen met andere gemeenten, zeker niet vrijblijvend, maar Purmerend bepaalt. De inhoud speelt een belangrijke rol bij de financiering die er moet komen van het Rijk. Stel dat we het stationsplan uit het stuk halen, dan zijn we daarvoor uit beeld bij het Rijk als het om de financiering gaat. 

Over het ambitieuze karakter van het stuk zei hij het volgende: ‘Gelukkig maar, want nu weten alle  gemeenten van elkaar wat ze voor de toekomst willen en kunnen daarover ook afspraken worden gemaakt. Het creëren van banen in Purmerend lijkt misschien ambitieus maar is essentieel voor de komst van de intercity’. Die zorgt dan immers voor reizigers in twee richtingen.  

Mevrouw de Wit, woordvoerder VVD, vroeg Kroese waarom er nog geen actie is op de door de VVD fractie eerder ingediende vragen over een mogelijke hoogspanningslijn langs de A7. ‘Wat betekent dat voor omwonenden en de Unesco status?’ Ze kreeg daarbij steun van meerdere partijen. Kroese (PvdA) antwoordde: ‘ Er is nu nog onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn en welke keuzes dan voorliggen. U krijgt hierover een schriftelijke verduidelijking.  Daarin zal ik ook ingaan op de nog beschikbare termijn om te reageren’. 

D66 woordvoerder Hollander en Hoekstra van Gemeentebelangen Purmerend wilden weten hoe het zit met de Purmerendse 30/30/40 woningbouw regeling in de rest van de MRA. Een goed getimede vraag. Kroese: ‘ Er is recent een rapport verschenen, ondersteund door diverse ministeries, over hoe om te gaan met kwetsbare groepen op de woningmarkt. Het is een duidelijke oproep om op regionaal niveau afspraken te maken over een minimaal te bouwen percentage sociale huurwoningen’.  


Uiteindelijk adviseerden zes partijen positief; Ouderenpartij Purmerend (AOV), CDA, D66, GroenLinks, PvdA en Stadspartij/BPP. Terug naar de fracties gaan Gemeentebelangen Purmerend (GBP), Fractie Schaay, Leefbaar Purmerend (LP), PB21 en VVD. Tegen adviseerden FvD en de PVV. Gezien het aantal partijen dat het onderwerp nog een keer wil bespreken in hun fracties komt het ter bespreking terug op de agenda van de Raad op 27 januari.