Purmerend zoekt nieuwe kleine opvang locaties voor Oekraïners

Donderdag 30 november besloot de Purmerendse gemeenteraad definitief over de opvanglocatie voor Oekraïners in de Purmer Zuid-Zuid. Voorafgaand overhandigden tegenstanders van de Purmer Zuid-Zuid locatie een petitie ondertekend door meer dan 10.000 mensen. Bert Meulenberg nam namens de gemeenteraad de petitie in ontvangst.

De angel was bij voorbaat al uit de discussie door de weigering van het Rijk te betalen voor de locatie Purmer Zuid-Zuid. Toch ging de raad het debat aan met het college van burgemeester en wethouders (B&W) over een drietal moties. 

FVD diende een motie van ‘treurnis’ in tegen het college van B&W die ze verantwoordelijk hield voor de ontstane onrust onder de inwoners. Een tweede motie was er van Gemeentebelangen Purmerend (GBP) over een bijdrage van werkende Oekraïners aan de kosten van hun opvang. Een laatste motie met D66 als initiatiefnemer riep het college op nieuwe kleine opvang locaties te zoeken. 

Motie van 'treurnis'

De FvD motie van ‘treurnis’ gaat in op de onvrede over de aanpak van het college. Vooral hoe dit gebeurde zonder tijdig overleg met bewoners. Wethouder Rotgans (AOV) trok het boetekleed aan. “Het is een lastig proces geweest. We kunnen allemaal leren over de samenwerking tussen raad en college en het overleg met burgers. Dat vraagt verdieping.” Het gros van de politieke partijen kon zijn uitgestoken hand waarderen. Alleen PVV en PB21 steunden de motie. Woordvoerders van die partijen misten zelfreflectie bij Rotgans en hekelden de toegepaste geheimhouding. 

Eigen bijdrage werkende Oekraïners

Albers van GBP diende een motie in samen met de PVV en PB21 met als doel werkende Oekraïners te vragen een vrijwillige bijdrage te leveren aan de kosten van hun opvang. Verantwoordelijk wethouder Rotgans omarmde de motie. Sterker nog, hij gaf aan dat al op zijn voorstel de regio hiermee akkoord is. Met dit positieve antwoord op zak trok Albers de motie in. 

Verder met kleinere opvanglocaties

Als initiatiefnemer van de motie voor kleinere opvanglocaties lichtte Mark Intres, mede namens GroenLinks, Leefbaar Purmerend en de PvdA, het waarom ervan toe. “Wij nemen verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïners. Het alternatief van kleinschalige opvang is tot nu toe buiten beeld gebleven. Dat moet nu opgepakt worden.”

Verantwoordelijk wethouder Rotgans (AOV) toonde zich blij met de motie. “Grootschalige opvang is nu niet meer mogelijk. We moeten doen wat mogelijk is op kleine locaties.” De motie kreeg naast de indieners de stemmen van Stadspartij/BPP,CDA en VVD; 26 in totaal. De 10 tegenstemmers kwamen van FvD, GBP, PB21 en PVV. Deze partijen vinden dat Purmerend al genoeg doet voor de opvang van Oekraïners. Ook het AOV stemde tegen. Woordvoerder Grader van AOV vond de motie overbodig.
Foto: de Weidevenner.nl