Purmerendse politiek schaft referendum af

Waar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten steeds meer gemeenten overgaan tot het instellen van een referendum of het actualiseren ervan neemt de Raad van Purmerend een andere afslag. In de commissie vergadering van 17 mei werd het debat over afschaffen weliswaar waardig gevoerd, maar dat veranderde niets aan het standpunt van VVD, Stadspartij/Beemsterpolderpartij, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij/AOV en CDA. Omdat zij een meerderheid hebben, komt er vrijwel zeker een voortijdig einde aan het in 2015 ingevoerde referendum in Purmerend. 

Inspraak van bewoners

Feitelijk ging het debat over de vraag op welk moment de politiek het beste in gesprek kan gaan met inwoners over bepaalde plannen. Voor Leefbaar Purmerend, Stadspartij/BeemsterPolderpartij en de VVD, de belangrijkste aanvoerders van het afschaffen van het referendum, is dat participatie aan het begin van het proces.

Tegelijkertijd was er ook het besef dat die inspraak verbeterd moet worden. Boer van LP: “Ik ben ook op zoek naar andere middelen en vindt oprecht dat onze inwoners inspraak moeten hebben, maar dat moet niet zoals bij het referendum beperkt worden tot een ja/nee stem. Van Elden (VVD) was het met dat laatste eens maar verwees naar de aanstaande omgevingswet. Van Elden: Daarin komt inspraak nog centraler te staan, voor ons heel belangrijk.” Jonk van Stadspartij/BPP sloot zich bij de twee voorgaande sprekers aan evenals de woordvoerders van AOV en de CDA. 

Tekst gaat verder onder de video. Eerder sprak Wesley Dekker tijdens Raadszaken met Barbara Jonk over de kwestie.

Referendum als aanvulling op het huidige stelsel

Albers van Gemeentebelangen Purmerend (GBP) en fervent voorstander definieerde het referendum als waardevolle aanvulling op het huidige democratische stelsel waarbij politieke besluitvorming plaatsvindt door gekozen volksvertegenwoordigers. Albers: “ Het zet inwoners er juist toe aan zich te verdiepen in een bepaalde kwestie en wij geven ze als raad daarover zeggenschap. Dat is heel wat anders dan een zogenaamd participatiemomentje.” Hij werd in zijn opvatting gesteund door Schaaij van lijst Schaaij. 

Zeggenschap is heel wat anders dan een participatiemomentje

• Jordi Albers (GBP)

Pleidooien voor het behoud

PvdA en D66 waren in 2015 initiatiefnemers van het referendum. Vermeulen (PvdA) noemde het referendum een onmisbaar element binnen het democratisch palet en waard om te behouden. Paarlberg van D66 wees op het lage vertrouwen van burgers in de politiek. Paarlberg: “ Door nu ook nog één van de meest krachtige middelen van hen af te nemen, zal dat vertrouwen nog verder dalen. En dat zonder gedegen evaluatie”. Dat laatste was voor Poppelier van PB21 reden om te adviseren geen oude schoenen weg te gooien. Moinat van de PVV noemde het referendum waardevol omdat burgers het zelf kunnen inzetten.

Lamers van GroenLinks hield de mogelijkheid open dat haar partij bij de definitieve besluitvorming verdeeld zal stemmen. “Vanuit onze achterban komen geluiden dat een ja/nee referendum geen recht doet aan een noodzakelijke dialoog tussen raad en burgers.”
De definitieve besluitvorming over het intrekken van het referendum vindt plaats in de raadsvergadering van 25 mei.

In de uitzending Raadszaken van 25 mei sprak Jardo Louw met Jordi Albers over de kwestie