Purmerendse raad kiest voor recreatiewoningen aan Vredenburghweg

Het plan voor de bouw van drie recreatiewoningen aan de Vredenburghweg gaat definitief door. De raad stemde met 22 stemmen voor en 14 tegen. Tot het laatste moment spannend omdat van de twee grootste coalitiepartijen, Stadspartij/BPP en de PvdA, niet duidelijk was wat ze zouden doen. Uiteindelijk stemde de Stadspartij/BPP unaniem voor. Van de vijf koppige PvdA fractie stemden drie raadsleden tegen, net als de fracties van de VVD, Groenlinks, D66 en FvD. 

Het was met name de ommezwaai van de Stadspartij/BPP die voor een meerderheid zorgde. Mogelijke juridische gevolgen bij een negatief besluit speelden daarbij een rol alsmede het gegeven dat op het perceel al sinds 1994 een recreatieve bestemming ligt. Rianne de Wit, woordvoerder van de VVD en tegen het plan reageerde als volgt. “Ik ben verbijsterd dat Stadspartij/BPP in verband met mogelijke juridische procedures voor stemt. Ik ken de partij als één met een rechte rug. Als dit de reden is, dan vrees ik dat we nog meer van dit soort plannen krijgen. Akkoord gaan met dit soort afwijkingen is een klap in het gezicht van de inwoners van het buitengebied”.

De kwestie van de Vredenburghweg bracht aan het licht dat er al jarenlang politieke onduidelijkheid heerst over hoe om te gaan met veranderingen in het gebied van de Nekkerzoom, waar dit plan onderdeel van uit maakt. Een groot deel van de Purmerendse raadsleden met binding in de Beemster is van mening dat het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied’ te weinig rekening houdt met het specifieke karakter van de Nekkerzoom. Dat daarvoor aanvullende regels moeten komen, daarover zijn de partijen het eens, maar daar houdt de eensgezindheid op. 

Jordi Albers van Gemeentebelangen Purmerend noemde het achteraf gezien een grote fout dat een meerderheid van de raad het besluitvormingsproces begin dit jaar stopzette. “Het heeft niets opgeleverd, behalve maandenlange vertraging”. De Wit (VVD) waarschuwde hem: “Wen er maar aan, de meeste procedures in het buitengebied verlopen nu eenmaal traag”. De Lange (Stadspartij/BPP) ging in de verdediging: “De gevoeligheid met betrekking tot dit gebied ervaren wij al jaren juist omdat wij er zuinig op zijn. Wij behandelen dit uit ons hart”.

GroenLinks woordvoerder, Peter Zwart, wees op een tweetal aspecten van het plan die zijns inziens niet voldoen aan de principes van een goede ruimtelijke ordening. Als voorbeeld gaf hij de recreatiebestemming. Zwart: “In de afgelopen vijf jaar is er slechts één plan geweest met een omzetting naar recreatie. Dat kan je dus geen bestaand beleid noemen. Een tweede gevaarlijke ontwikkeling ziet hij in het dichtslibben van de open ruimte met (recreatie) woningen. “Die horen alleen thuis in de randen van de dorpskernen”.

Wethouder Saaf(PvdA) verwacht dat de nieuwe spelregels voor het gebied Nekkerzoom omstreeks mei 2023 gereed kunnen zijn.