Raad zet zichzelf voor het blok met overvolle agenda

Onverwachte onderwerpen die veel tijd vroegen omdat ze niet voorbereid waren in de commissie Algemene Zaken en voorstellen over de interne werkwijze van raadsleden leidden tot een ellenlange raadsvergadering op 30 maart met veel schorsingen. Een motie over steun aan Purmerenders, die minder hebben dan het bestaansminimum, kon daarom door tijdgebrek niet doorgaan. Mede door het al eerder afgesproken eindtijdstip van 23 uur. Een groot aantal speciale gasten die uitgenodigd waren om de politiek van dichtbij mee te maken, keek vanaf de publieke tribune toe. 

Prioriteren van raadsonderwerpen

Het was Van Dam (PvdA) die de teleurstelling bij de indieners van de motie: Lamers van Groenlinks, Wildschut van D66 en Albers van Gemeentebelangen Purmerend, onder woorden bracht. Van Dam: “We hebben een aantal moties behandeld die alleen maar over onszelf gaan. Bedoeld is de hoeveelheid spreektijd en nut en noodzaak van de borrel na afloop, red. Volgende keer moeten we een prioritering aanbrengen in de onderwerpen die we in de vrije ruimte willen behandelen. Nu wordt de volgorde voor ons bepaald door het moment van indiening.” 

Raadsborrel alleen nog voor politici

Goed gebruik binnen de Purmerendse politiek is de borrel na afloop. Het moment waarop gasten van buitenaf in gesprek kunnen met politici. Waar, aldus Jonk van Stadspartij/BPP, ook lokale bestuurders in informele sfeer hun onderlinge rimpelingen kunnen gladstrijken. De motie van Lijst Schaaij en de PVV, om de borrel af te schaffen, kreeg geen meerderheid. Later bleek dat de borrel na afloop gewoon doorging maar dan in beslotenheid alleen voor politici. Waarom die bepaling en wie daartoe besloot, bleef tijdens de discussie volstrekt onduidelijk. 

Het effect deed zich gelijk voor. De ‘Gasten in de Raad’ kregen te horen dat een drankje er voor hen niet inzat. Regelrecht in tegenspraak met wat er in hun uitnodiging stond: dé gelegenheid om na te praten over de bijgewoonde raadsvergadering. Precies wat woordvoerder Van Elden (VVD) al vreesde. Van Elden: “ Een achterkamertjesborrel’ daar heeft de VVD geen behoefte aan.” 

Hoe verder

Gezien de urgentie van de motie’ Steun aan Purmerenders onder het bestaansminimum’ werd door de raad besloten om een extra raadsvergadering te houden op donderdagavond 6 april van 20 tot 21 uur. De resterende motie over laagdrempelige politiezorg wordt tijdens de raadsvergadering van april behandeld.