Raadslid Bram Buskoop; op de bres voor energie subsidies lagere inkomensgroepen

Bram Buskoop, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Purmerend (GBP) is in de raad een pleitbezorger van energie subsidies voor groepen met lagere inkomens. Recent stelde hij hierover vragen aan wethouder Van Meekeren (D66).  Hij wilde van hem weten of het overschot van een bepaalde Energie Subsidie Regeling ook gebruikt kan worden voor huurders van (sociale) huurwoningen in plaats voor alleen particuliere huiseigenaren. 

Het antwoord van Van Meekeren dat het Rijk dit tot op heden verbiedt, is voor hem niet voldoende. Hij gaat Van Meekeren aan zijn woord houden om uit te zoeken bij het ministerie of de subsidie ondanks alles toch ook voor andere groepen kan gelden.  Op dat antwoord wacht hij nog. 

Ik wil 'vergroenen 'maar de overheid moet bijdragen in de kosten

• Bram Buskoop, fractievoorzitter GBP

Buskoop (GBP) licht toe waarom hij deze vragen stelt. ‘De overheid moet bijdragen in de kosten want niet iedereen heeft het geld om te investeren in klimaatbestendige voorzieningen’. Zijn standpunten weerspiegelen de mening van het overgrote deel van de Purmerenders. Uit de recente enquête Klimaatbestendigheid onder Purmerenders blijken de kosten juist de belangrijkste reden waarom men zelf geen maatregelen treft. 97% van de Purmerenders vindt bovendien dat de overheid verantwoordelijk is voor het aanpakken van de klimaatverandering. Buskoop: ‘De gemeente moet er zijn om die mensen te ondersteunen. We moeten er geld voor uittrekken’.

Buskoop (GBP) benadrukt tegelijkertijd: ‘Met geld alleen kun je de strijd niet winnen’. De overheid moet mensen enthousiasmeren. Laten zien welke positieve gevolgen duurzaamheid heeft op de leefomgeving van mensen’. Zelf gaat hij met zijn fractie het onderzoek over klimaatbestendigheid onder Purmerenders nog een keer bespreken. Met als mogelijke uitkomst een aantal voorstellen die hij het college van Burgenmeester en Wethouders wil voorhouden. Buskoop: ‘Ik wil meer 'vergroenen' dus waarom geen subsidie voor steenbreek in de tuinen naar voorbeeld van de recent ondernomen actie voor geveltuintjes’.