Gemeente legt voorkeursrecht op panden Rabobank en Bose

Gemeente legt voorkeursrecht op panden Rabobank en Bose

De gemeente maakt werk van haar plannen om het Stationsgebied om te vormen tot een eigentijds stadscentrum met woon-, werk- en vervoersvoorzieningen. Een belangrijk element erin vormt het verplaatsen van het station richting de Waterlandtunnel om de toegankelijkheid te vergroten. Om  ingewikkelde transacties en prijsopdrijving te voorkomen, heeft de gemeente voorkeursrecht gevestigd op een aantal panden in het gebied, waaronder de Rabobank en het Bose gebouw. Dit  voorkeursrecht geeft de gemeente het recht op eerste koop.

In een memo aan de raadsleden laat verantwoordelijk wethouder Thijs Kroese (PvdA) weten dat het college van burgemeesters en wethouders op 6 april jongstleden dit voorlopige besluit heeft genomen. Om voorkeursrecht definitief vastgelegd te krijgen moet het binnen drie maanden door de gemeenteraad worden bevestigd.

In het Stationsgebied moeten uiteindelijk 1800 woningen komen omringd door kantoren, sociale- en culturele voorzieningen en horeca. De Waterlandlaan vormt de ruggengraat die de nieuwe wijk met het oude centrum verbindt. Al eerder heeft de gemeente ten behoeve van de ontwikkelingen in dit gebied een voorkeursrecht gevestigd op gronden ten noorden van de Waterlandlaan. Nu heeft ze met ingang van 6 april jongstleden gronden aan de zuidzijde van de Waterlandlaan aangewezen. Het gaat om panden met een voor de gebiedsverandering strategische ligging.