Rechtbank: ‘‘Centrum voor Kinderwens mag naam behouden’’

Centrum voor Kinderwens in Purmerend mag de naam behouden. Dat heeft de rechtbank in een kort geding besloten. Een Leiderdorpse kliniek wilde dat het centrum in het Dijklander Ziekenhuis haar naam veranderde, vanwege ‘inbreuk op de handelsnaam’.

Het nieuwe IVF-centrum in het Dijklander Ziekenhuis was nog niet goed en wel open, of er stond al een kort geding gepland. Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp probeerde het Purmerendse ziekenhuis via een kort geding te dwingen om de naam ‘Centrum voor Kinderwens’ te veranderen. Volgens de rechter hoeft de naam van het centrum niet aangepast te worden, omdat er geen inbreuk op handelsnaam is of verwarringsgevaar dreigt. De kliniek in Leiderdorp moet alle proceskosten betalen.

Landelijk is het Purmerendse Centrum voor kinderwens de zestiende vestiging. Op 1 februari 2021 werd het IVF-centrum geopend. Vanwege het laboratorium binnen het centrum kunnen volledige IVF- en ICSI-behandelingen worden uitgevoerd. ‘‘De opening van dit centrum is een belangrijke stap in het bieden van fertiliteitszorg op maat’’, vertelde gynaecoloog Erik Knauff destijds.