Renovatie Kooimanpark in Purmerend fors duurder

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Verkroost (CDA) weten dat er extra geld nodig is om het werk aan het Kooimanpark te kunnen afronden. Een jaar geleden heeft de raad geld uitgetrokken, maar nu blijkt het te weinig te zijn voor de resterende werkzaamheden in de tweede fase. Oorzaak daarvan zijn prijsstijgingen en schaarste aan materialen. Verkroost: “De prijs van materialen is aanzienlijk meer door hogere loon- brandstof- en staalkosten. Het gaat om een bedrag van 8 ton.” 

Stoppen of aanpassen; geen opties

Het voorbereidende werk aan het park is afgerond, zoals het kappen en verwijderen van bomen en het duurzaam maken van het park met onder andere een opslagplaats voor water. In de vervolgfase gaat het om voorzieningen die het park toegankelijk moeten maken voor het publiek; zoals de aanleg van paden, vlonders en stapstenen. Stoppen of aanpassen van dat werk is geen optie aldus Verkroost. “Dan doen we niks aan de broodnodige wensen voor recreatie, ontmoeten en bewegen, terwijl het uitgangspunten zijn uit het Parkenplan 2021-2040, dat eerder door de raad is aangenomen.“ 

Meerkosten in de Voorjaarsnota

Voor Verkroost (CDA) is doorgaan daarom onvermijdelijk. Hij stelt voor om de meerkosten te verwerken in de Voorjaarsnota. Raadsleden hebben twee weken de tijd om te reageren op het voorstel. Doen ze dat niet dan gaat de wethouder ervan uit dat er geen wensen of bedenkingen tegen het voorstel leven.
Foto bewerking: E.Ruis