Reparatie van de Jeugdzorg

Vanuit het Rijk krijgt de gemeente Purmerend 7.5 miljoen extra voor Jeugdzorg in 2022. Ook voor de jaren daarna komt er extra geld, al zullen die bedragen gaandeweg lager worden. Purmerend moet daarvoor wel wat terug doen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich namelijk vastgelegd op een aantal reparatie maatregelen waarmee de huidige tekorten voortaan voorkomen moeten worden en de Jeugdzorg verbeterd.  

Van Meekeren, net terug van een gesprek met de VNG onderhandelaars, geeft inzicht in de aard van de maatregelen. ‘Het gaat om beperking van de instroom door meer gebruik te maken van de praktijk ondersteuning huisarts jeugd, waardoor verwijzingen naar de gespecialiseerde zorg afnemen. Bovendien komen er (kwaliteit) standaarden voor de duur van behandelingen en het type. Tot slot wordt de bureaucratie aangepakt door bovenregionale - en landelijke inkoop van contracten mogelijk te maken’. Van Meekeren heeft de onderhandelaars wel meegegeven dat de nieuwe maatregelen maatwerk niet in de weg mogen staan.   

Mooi resultaat

Het extra bedrag van 7.5 miljoen voor de Jeugdzorg in 2022 is een mooi resultaat aldus Van Meekeren. ‘ Even had ik er een hard hoofd in. Bang dat het demissionaire kabinet hierover geen beslissing meer zou nemen. Door druk vanuit de VNG en de wethouders van landelijke partijen is het toch gelukt’. In de Purmerendse begroting voor 2022 was uitgegaan van een kleiner bedrag om de tekorten te dekken, namelijk 2,5 miljoen. Het grote verschil tussen 7.5 en 2.5 wordt door van Meekeren verklaard door het vele geld dat Purmerend de laatste jaren zelf heeft bijgelegd. Dat heeft een rol gespeeld bij de verdeling van de totale 1,3 miljard over alle gemeenten. 

Evert Ruis

Wat gebeurt er met het geld?

Het is niet zo dat het geld nu in een reservepot voor Jeugdzorg gaat. Van Meekeren: ‘De tekorten van de afgelopen jaren zijn steeds opgelost door geld erbij vanuit de algemene middelen van de gemeente. Het is dus logisch dat dit extra bedrag gewoon naar de algemene middelen terug vloeit.Meer nieuws