Restafval of plastic wegbrengen

Gaan Purmerenders straks op pad in hun wijk met een zak restafval of een zak plastic? Als het aan verantwoordelijk wethouder Lageveen (Stadspartij/BPP) ligt, zal in de toekomst het restafval weggebracht moeten worden. Een verandering ten opzichte van de huidige situatie. In een memo aan de raadsleden laat hij weten dat deze keuze gemaakt is op basis van de uitkomsten van een bewonersenquête. Lageveen: “Bewoners willen graag het plastic bij huis weggooien, vanwege de hoeveelheid.” 

Raadsleden krijgen de toezegging dat voorafgaand aan de invoering er eerst een kosten-baten analyse komt om helder te krijgen wat er allemaal voor nodig is en wat dat gaat kosten. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt om het systeem in te voeren. Na de zomervakantie wordt het aan de Raad voorgelegd voor verdere besluitvorming. 

Officiele benaming 'Omgekeerd inzamelen'

De officiële benaming voor de operatie is ‘Omgekeerd inzamelen’. Bij omgekeerd inzamelen worden herbruikbare grondstoffen zoals papier, GFT en PMD (de verzamelterm voor plastic, metalen en drinkkartons) aan huis afgehaald. Afval dat niet wordt hergebruikt, is restafval. Het doel ervan is om het scheiden van afval te stimuleren en het restafval terug te brengen. Als mensen dat zelf weg moeten brengen, zullen ze dat tot een minimum beperken, zo is de gedachte. De huidige kliko voor restafval komt dan vrij voor het PMD.
Foto bewerking: Evert Ruis