Rijk belemmert gezonde financiële positie van Purmerend: 2026 en 2027 tekorten van meer dan 10 miljoen

Wethouder Rotgans van ouderenpartij AOV presenteerde dinsdagavond, 12 september, de Purmerendse begroting van 2024 en de daarop volgende jaren tot en met 2027. Hij deed dat met gemengde gevoelens. Rotgans: “De jaren 2024 en 2025 zijn dekkend, maar die van 2026 en 2027 zijn niet dekkend te maken. In die jaren hebben we te maken met tekorten die oplopen tot boven de 10 miljoen ten gevolge van kortingen op het gemeentefonds.” 

Opgelegde kortingen

De kortingen werden opgenomen in het regeerakkoord voor de periode 2012-2017. Die regering vond dat er grotere gemeenten moesten komen van meer dan 100.000 inwoners. Dat zou goedkoper zijn en daarmee de regering in staat stellen te bezuinigen op het gemeentefonds. Het plan voor verplichte grotere gemeenten is inmiddels van de baan, maar de zogenaamde opschalingskorting die voor alle gemeentes geldt niet. De eerste jaren vielen die kortingen nog mee, maar na 2025 niet meer. 

Purmerend volgt het advies van de VNG: geen bezuinigingen in 2026 en 2027

Al vanaf 2015 lopen er gesprekken tussen de Vereniging van Gemeenten (VNG) en het Rijk over het afschaffen van de korting. Oplossingen bleven steeds uit. Wethouder Rotgans citeerde tijdens zijn presentatie het advies van de VNG. “De organisatie adviseert de gemeenten om voor 2024 en 2025 met een sluitende begroting te komen. Voor 2026 en 2027 de begroting in te richten op wat echt nodig is, zelfs als dat een tekort laat zien. Alle gemeenten in Zaanstreek/Waterland hebben afgesproken het advies van de VNG te volgen als broodnodig signaal aan het Rijk. De provincie heeft begrip voor het standpunt en adviseert in ieder geval voor 2024 een dekkende begroting te maken.” 

Hoogte belastingen 2024

Over de belastingen in 2024 zei Rotgans het volgende: ”Traditioneel verhogen wij de belastingen met de inflatie van het afgelopen jaar. Dat hebben we nu ook gedaan maar tegelijkertijd ook de reserves ingezet van riool- en afvalstoffenheffing om de kosten verhoging te beperken. Dat betekent dat een gemiddeld meerpersoonshuishouden met een gemiddelde koopwoning te maken krijgt 5% verhoging van de kosten.” 

'Als het zwarte scenario werkelijkheid wordt'

Komt er geen doorbraak tussen gemeenten en Rijk dan legt het college bij de voorjaarsnota in 2024 diverse bezuinigingsvoorstellen voor. Dit jaar zullen die voorbereid worden. De begroting 2024 wordt door de raad besproken op woensdag 8 en donderdag 9 november. Dan zal blijken of alle politieke partijen zich kunnen vinden in het begrotingsvoorstel van het college.

Fotobewerking:E.Ruis