Rusalki Quartet bij Kerstmiddag Keyserkerk

Het team Vriendschappelijk Huisbezoek van de Samenwerkende kerken Beemster organiseert jaarlijks een tweetal Kerstmiddagen voor ‘55 plus’. Het Amsterdamse a-capella quartet Rosalki zorgde tijdens de 49e kerstmiddag voor een internationaal tintje aan het gezellige samenzijn.

Ruim zeventig deelnemers genoten van de uitstekend verzorgde middag. Naast samenzang van bekende kerstliederen begeleid op het orgel door organist Jan Pronk, kon genoten worden van internationale (kerst) liederen uit vooral de Balkan. Meerstemmig gezongen. Elk lied werd vooraf bondig toegelicht, zodat de mensen het verhaal enigszins konden volgen. Dit optreden gaf extra cachet aan het gekozen thema van dit jaar: Kerst zonder grenzen.

Ontmoeting

Uiteraard mocht de vertelling uit het Lucas Evangelie door Zr Corrie Laros niet ontbreken en verhaalde Marie Schroevers over de bijzondere (kerst)ontmoeting van ‘Elly en Joop’ met de Eritrese straatkrantverkoper Manuel. Met een bijzondere wending in het verhaal. Gastheer Nico Schroevers loodste de bezoekers op aangename wijze door het programma.

Foto: Geert Heikens