Rust voor broedende vogels

Rust voor broedende vogels

Een beetje zon en iedereen trekt er deze dagen op uit. Dat geldt ook voor weidevogels zoals de grutto, kievit en scholekster. Zij zijn weer teruggekeerd en neergestreken op hun vertrouwde plekjes op het boerenland.  Zaak om ze juist nu met rust te laten. In het broedseizoen zijn vogels extra gevoelig voor verstoring. Het gevolg kan zijn dat ze het nest verlaten en het broedsel mislukt.

Om recreanten daarop te attenderen heeft agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken bordjes opgehangen bij haar leden. De weilanden en akkers mogen niet betreden worden (dit geldt ook vanaf de waterkant) en zijn ook voor honden verboden. Zo kan de stress voor weidevogels beperkt worden. Het maken van deze bordjes is mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘ Niet Productieve Investeringen’ van de overheid.


Trefwoorden: