Wat betekent de spreidingswet voor Purmerend; Burgemeester van Selm geeft uitleg

Met ingang van 1 februari is de veel besproken spreidingswet van kracht. De wet moet leiden tot voldoende opvangplekken voor asielzoekers. Iedere gemeente moet daaraan bijdragen. Voor Purmerend  gaat het om 515 opvangplekken. Moet Purmerend zich  aan dat aantal houden? De gemeente doet immers al veel. Bovendien zijn er regionaal in Zaanstreek/Waterland afspraken gemaakt.  

Burgemeester van Selm neemt op de dag van de inwerkingtreding van de wet de tijd om tijdens Raadszaken de gevolgen voor Purmerend toe te lichten. 

Wat betekent de spreidingswet voor Purmerend?

“Inmiddels is de lijst bekend met de aantallen opvangplekken voor asielzoekers per gemeente. Maar de aantallen zeggen nog niet zoveel, want als gemeenten met elkaar aan tafel gaan om het onderling te regelen, kan dat ook. Dat is zelfs beter want kleine gemeenten kunnen dan hun krachten bundelen. Zo hebben gemeenten in Zaanstreek/Waterland al afspraken gemaakt. Zaanstad zorgt voor de opvang van asielzoekers en Purmerend voor de opvang van Oekraïners.“

Tekst gaat verder onder de video. Video: in Raadszaken sprak Ellen van Selm over de spreidingswet.

Zijn de regionale afspraken geldig?

“De regionale afspraken zijn onder de nieuwe spreidingswet gewoon geldig. Zo zoekt Purmerend naar 500 tot 1500 plekken voor Oekraïners. Dat is bovenop het aantal dat de gemeente nu al opvangt. Dat moeten kleinschalige opvanglocaties zijn, zoals opgedragen door de gemeenteraad nadat de Purmer Zuid- Zuid locatie van tafel ging. Het exacte aantal weten we nog niet.”

Over welke termijn gaat het?

“Voor 1 november moeten alle regionale plannen binnen moeten zijn bij de provincie. Die speelt een belangrijke rol zoals bijvoorbeeld bij de beoordeling. De tijd tot januari wordt daarvoor gebruikt. De gemeente Purmerend ligt op schema.
Fotobewerking: E.Ruis