Spurd blij met bewustwordingscampagne 'Welkom in de sport'

Maandag 6 september start de landelijke bewustwordingscampagne ‘Welkom in de sport’ van Alliantie sporten en bewegen voor iedereen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De bewustwordingscampagne Welkom in de sport draait om inclusiviteit in het sporten. Leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie mag geen belemmering vormen om te willen en kunnen bewegen.

Sportverenigingen in Purmerend en de Beemster hebben van Spurd het verzoek gekregen om de inclusie voor lidmaatschap, sporten en vrijwilliger zijn tegen het licht te houden. Er zijn al verschillende verenigingen die gehoor geven aan inclusivief sporten.

Via www.unieksporten.nl is het huidige aanbod van inclusieve sportactiviteiten al te zien.