Stichting Behoud het Purmerbos; geen bomenkap

Alsof het zo moet zijn, toont een waterig zonnetje het Purmerbos in al haar pracht. Bij De Es, waar de rust ons tegemoet komt, zien we Eveline Hoedemaeker, één van de initiatiefnemers van Stichting Behoud het Purmerbos. De Stichting voert strijd tegen de bomenkap benodigd voor woningbouw in de Oostflank van Purmerend. Waar het bos in het geding is, laat de Stichting van zich horen. Dit keer is het de bekendmaking van de ‘Gebiedsvisie op de Purmer’ waar de Oostflank onderdeel van uit maakt.

De visie is een gezamenlijk eindproduct van de drie gemeenten: Edam-Volendam, Waterland en Purmerend. Tot 28 september konden bezwaren daartegen ingediend worden. Wij spreken Hoedemaeker over de bezwaren, hoe die zullen vallen bij de bij politieke partijen in Purmerend en de vervolgstappen. 

Kleine stukken bos - of het hele bos kappen

Hoedemaeker vertelt hoe stichtingsleden verrast werden door de tekening van de Purmerendse Oostflank in de ‘Gebiedsvisie’. “Daarin is het hele gebied vanaf de golfbaan tot aan de Purmer Zuid-Zuid gearceerd en aangemerkt voor woningbouw. Dat zet iedereen in onze achterban op scherp, want in het voortraject ging het steeds om kleinere delen van het bos. De mogelijkheid dat het hele Purmerbos bebouwd gaat worden is nooit eerder voorgelegd.”

Tegen woningbouw in weiland van Purmer Zuid-Zuid

Purmerend heeft voor de ontwikkeling van de Oostflank een heel traject opgezet om van omwonenden, gebruikers en woningzoekenden te horen hoe en of zij woningbouw in het Purmerbos willen. Daaruit zijn 5 modellen gerold met meer of minder woningbouw, verspreid of juist meer geconcentreerd. In vier daarvan wordt een stuk van het Purmerbos gekapt en elders gecompenseerd. Het eerste model lijkt nog het meest op de huidige situatie; de woningen komen op de Golfbaan, op het weiland in Purmer Zuid-Zuid en niet in het bos. Dat zou reden kunnen zijn voor de Stichting om zich juist hard te maken voor model 1. Maar zo makkelijk ligt dat niet.

Hoedemaeker: “De stichting distantieert zich van alle 5 de modellen. Wij willen het bos behouden zoals het nu is, inclusief de bufferzone, het moerasgebied en de weilanden. De weilanden hebben zich ontwikkeld tot cruciale gebieden voor de biodiversiteit. Ze fungeren als bufferzones, die hun functie verliezen als ze beplant of bebouwd worden. Het één kan niet zonder het ander bestaan. Bovendien is het hele gebied, met uitzondering van de Golfbaan, door de provincie aangemerkt als Landelijk Gebied en het Purmerbos als NatuurNetwerkNederland. Woningbouw is daar alleen toegestaan in hele uitzonderlijke gevallen. Uiteindelijk is de beslissing daarover aan de provincie en niet aan de gemeenteraden van Edam-Volendam, Waterland en Purmerend.” 

Politieke partijen overtuigen met alternatieve locaties

Als de Stichting woningbouw afwijst in het Purmerbos en bij Purmer Zuid-Zuid, waar moeten dan de door het Rijk en de Provincie gewenste aantallen woningen komen? Hoedemaeker denkt dat er binnenstedelijk nog genoeg alternatieve locaties zijn waarvoor geen bomen gekapt hoeven te worden. Of daarmee de politiek overtuigd wordt? Eén van de twee weilanden die door de Stichting als cruciaal wordt betiteld om te behouden, is bij de politiek bekend als ‘appeltje voor de dorst’.

Binnen de Purmerendse politiek onomstreden en van oudsher aangewezen als woningbouwlocatie. Hoedemaker wacht de zaken af. “Het belangrijkste gevecht moet nog komen. Dat is als de Purmerendse visie op de Oostflank verschijnt, in de eerste helft van 2024.”
Fotobewerking E.Ruis