Straks fiets labels in Purmerend om geleidelijnen vrij te houden

Wie straks In Purmerend zijn fiets of scooter neerzet op één van de geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking kan een label aan zijn vervoermiddel verwachten met de waarschuwing om de lijn voortaan vrij te houden. Aanleiding voor deze actie was een motie van D66 woordvoerder Astrud Wildschut die het college (burgemeester en wethouders) opriep iets te doen aan de obstakels die de lijnen blokkeren. 

De lijnen met de witte ribbels zorgen ervoor dat mensen met een visuele beperking veilig hun weg kunnen vinden naar belangrijke gebouwen en openbaar vervoer knooppunten. Maar vaak zijn ze geblokkeerd door fietsers en scooters. Op het Tramplein werd onlangs een blauwe tegel gelegd met de oproep om de geleidelijn vrij te houden. Daags daarna signaleerde D66 raadslid Wildschut al dat de tegel niets uithaalde. 

Tekst gaat verder onder de video.

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag, 26 januari, werd daarom gediscussieerd over de beste manier om die geleidelijnen vrij te krijgen en te houden. In de motie van D66, mede ingediend door GroenLinks en de PVV, werd gepleit voor een extra artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodat BOA’s daarmee kunnen handhaven. 

Het voorstel van de fietslabels kwam van burgemeester van Selm, verantwoordelijk voor dit onderwerp. Van Selm: “Het wijzigen van de APV heeft tijd nodig in tegenstelling tot de fietslabels die kunnen gelijk uitgedeeld. Bovendien wil je dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Een herinnering in de vorm van een fietslabel past dan beter”. Zij garandeerde de raad dat de maatregel over enige tijd geëvalueerd wordt. D66, GroenLinks en de PVV trokken daarop de motie voorlopig terug.