Te weinig steun voor masterplan opvang

De gemeente staat voor uitdagingen als het gaat om opvang van asielzoekers, statushouders, dak- en thuislozen en spoedzoekers. Moeten we niet werken aan een soort masterplan, waarbij we de burgers van Purmerend betrekken? Die vraag stelden vier partijen donderdagavond in de commissievergadering. Ze kregen maar beperkt de handen op elkaar voor dat voorstel en trokken daarop het plan in.

In de afgelopen tijd waren drie momenten dat de gemeente achter de feiten aanliep. Dat vinden Gemeentebelangen, GroenLinks, D66 en Fractie Schaaij en ze doelen daarmee op de opvang van Oekraïners, de opvang van statushouders in het Van der Valk hotel en de tent voor asielzoekers in de Baanstee. De vier partijen pleiten voor een proactieve aanpak, door vooraf uitgangspunten vast testellen voor de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Ze nemen in dat plan ook de spoedzoekers en dak- en thuislozen mee. Wat vinden andere partijen van zo’n masterplan en hoe kunnen we de burgers erbij betrekken?

De PvdA, Leefbaar en PB21 waren niet op voorhand tegen het idee, maar Sandra van Dam (PvdA) plaatste wel een kanttekening. Veranderingen kunnen snel gaan, heeft het voorbije jaar bewezen en geen enkel masterplan is bestand tegen grote en snelle veranderingen’. Flexibiliteit is essentieel ineen dergelijk plan. Leefbaar wilde het masterplan alleen voor tijdelijke opvang van asielzoekers. “Zodat we een volgende keer voorbereid zijn”.

AOV, CDA, Stadspartij/BBP zagen geen heil in het idee. De gemeente doet genoeg aan opvang en huisvesting, vindt Stadspartij. “Een masterplan lost de problemen door toedoen van de rijksoverheid niet op”, aldus Meulenberg. De VVD sprak zich niet concreet uit over het masterplan, maar kwam met het voorstel om op diverse locaties in de stad tijdelijke woningen te bouwen, in eerste instantie voor Oekraïners en vluchtelingen en later voor spoedzoekers en dak- en thuislozen.

Wat PVV en Forum voor Democratie betreft mocht het plan meteen de prullenbak in, simpelweg omdat er gerept wordt over asielzoekers en vluchtelingen. Heleen Kokkeel (AOV) gaf bij afronding aan dat ze een vervelend gevoel had overgehouden aan de bespreking. “De discussie is gekaapt door mensen die asielzoekers overal de schuld van geven”, verzuchtte ze.