‘‘Testbereidheid verder afgenomen’’

Uit gedragsonderzoek blijkt dat de testbereidheid onder mensen met klachten verder is gedaald. Regionaal bleef het aantal mensen dat zich liet testen afgelopen week gelijk.

Landelijk steeg het totaal aantal afgenomen testen verder met zes procent. De toename in het aantal afgenomen testen is, volgens de GGD, toe te schrijven aan een toename van het aantal mensen met klachten gerelateerd aan COVID-19. Naast landelijk, is ook regionaal geen afname te zien van de hoeveelheid testen. In Zaanstreek-Waterland werden afgelopen week ongeveer evenveel mensen getest. Twintig procent van de capaciteit werd niet gebruikt.