Van plan om kleiner te wonen; komend jaar veel voordelen

Van plan om kleiner te wonen; komend jaar veel voordelen

Een tegemoetkoming in de verhuiskosten, huurprijsbehoud voor de nieuwe woning en € 1000 euro toe. Purmerendse senioren die al langer nadenken om te verhuizen naar een kleinere- en gelijkvloerse woning kunnen vanaf 1 juni 2021 hiervan profiteren. Wethouder Kroese (PvdA) heeft in regionaal verband deze afspraken gemaakt om het senioren makkelijker te maken te verhuizen. Voorlopig betreft het nog een pilot van één jaar. 

150 sociale huurwoningen

Om te zorgen dat er ook woningen beschikbaar zijn binnen de regio Zaanstreek/Waterland hebben deelnemende corporaties speciaal 150 sociale huurwoningen geselecteerd. De woningen zijn gelijkvloers, zonder trappen te bereiken en hebben maximaal drie kamers.  Woningzoekenden van 65 jaar en ouder die een sociale huurwoning van een van de deelnemende corporaties achterlaten, krijgen voorrang op deze woningen. Aanvullende eis is dat ze een huishoudinkomen hebben lager dan de inkomensgrens die de overheid jaarlijks vaststelt voor toewijzing van sociale huurwoningen.

Bevorderen van doorstroming

Het doel van de pilot is het bevorderen van doorstroming, zodat meer oudere mensen kunnen verhuizen naar een woning die past bij hun inkomen, huishoudgrootte en levensfase. De woningen die zij achterlaten, vaak eengezinswoningen, kunnen dan worden benut door andere woningzoekenden. De pilot komt voort uit een afspraak die wethouder Kroese (PvdA) in december 2019 maakte met de raad om binnen het doorstromingsbeleid vooral aandacht te besteden aan ouderen.