Vanavond discussie over stikstofaanpak in Wormer- en Jisperveld

In het Purmerendse stadhuis is vanavond, 25 januari, een bijeenkomst over de aanpak van stikstofuitstoot in de ons omringende natuurgebieden Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie Noord-Holland en is bedoeld om met betrokken raads- en commissieleden van gedachten te wisselen. De bijeenkomst is openbaar en begint om acht uur. Iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp is welkom om als toehoorder de discussie bij te wonen.

RTV Purmerend zendt de bijeenkomst rechtstreeks uit vanaf 19 uur 45 en is te zien bij KPN op kanaal 1390. Voor ZIGGO-klanten kanaal 34.

Aanpak per gebied

De Provincie Noord-Holland wil samen met belanghebbenden op regio niveau voor kwetsbare natuurgebieden oplossingen vinden om grote uitdagingen als onder meer stikstof uitstoot en verdroging te lijf te gaan. Gezien de vele landschappelijke verschillen zijn er binnen de provincie 24 gebieden aangewezen. Ieder gebied vraagt om een eigen plan. 

Gebied Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder

Het programma natuur netwerk geeft een korte beschrijving: “De gebieden bestaan uit laagveenpolders die allerlei weidevogels aantrekken. Bedreigingen daarbij zijn een gebrek aan insecten, kruidenrijk grasland en het vroege maaien. In die gebieden daalt teveel stikstof neer. Het doel van de provincie is om dat te verminderen en het gebied toekomst bestendig in te richten met perspectief voor agrarische bedrijvigheid met inachtneming van natuur en recreatie. De ambitie is uiteindelijk om het gebied ook te koppelen aan de naastgelegen gebieden Eilandspolder en Oostzanerveld om een groter leefgebied te realiseren voor planten en dieren”. 

Aanpak 

Voor het specifieke gebied komt een werkgroep met vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeenten Purmerend, Wormerland en Zaanstad, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord, en de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken. Voor het voeren van gesprekken met alle betrokkenen is een onafhankelijke begeleider ingeschakeld. 

Raadsleden uit Wormerland van Groenlinks en de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) en Stadspartij/Beemsterpolderpartij uit Purmerend hebben voor de bijeenkomst op 25 januari al de nodige vragen ingediend.

Fotobewerking: Evert Ruis