Verbouw P3 op het goede spoor; belangrijke hobbel genomen

De verbouw van P3 tot Muziekcentrum start in de tweede helft van 2024. Die boodschap gaf wethouder Verkroost (CDA) onlangs mee aan de gemeenteraadsleden van Purmerend. Weliswaar duurt het nog een poos, maar een belangrijke hobbel lijkt genomen. Het is BD Architectuur gelukt om met een voorlopig ontwerp te komen. De architect is ons zoveel mogelijk tegemoet gekomen, aldus Rob Bout directeur van het huidige P3. 

Stand van zaken

Bij het voorlopige ontwerp zijn alle gebruikers betrokken. Bout: “Het betekent dat er voor de Muziekschool leslokalen toegevoegd worden op een extra vloer waarbij de contouren van het gebouw behouden blijven. Tevens is gezorgd voor meer lichtinval aan de kant van de Waterlandlaan. De drie toekomstige gebruikers: P3, theater de Verbeelding en Muziekschool Waterland, hebben inmiddels vast nagedacht over de verdeling van de kantoren.” Het voorlopig ontwerp ligt nu voor bij diverse externe adviseurs. Zij moeten nog adviseren over de akoestiek, de constructie en de technische installatie. Daarna volgt de definitieve kostenraming en eind 2023 de aanbesteding. 

Problemen met keuze architect

De voorbereiding die al in 2021 startte, kende een aantal obstakels. Zo is er veel tijd verloren gegaan omdat de architect van het oorspronkelijke gebouw, BD Architectuur, zich niet kon vinden in de nieuwbouwplannen van een ander ingeschakeld architecten bureau. Pogingen om de twee bureaus met elkaar te laten samenwerken mislukten. Uiteindelijk is er een samenwerking tot stand gekomen tussen BD Architectuur, de gemeente en de drie toekomstige partners. 

Goede vooruitzichten voor popcentrum P3

Rob Bout die als directeur van het huidige P3 al menig plan voorbij zag komen, is optimistisch over de toekomst. Bout: “Met P3 gaat het goed, zowel in financieel opzicht, als qua bezoekers en vrijwilligers. Ten opzichte van 2019 was 2022 een goed jaar; 10% meer in de plus ondanks het feit dat we de eerste twee maanden gesloten waren. We zijn 2023 goed gestart met een succesvol Nieuwjaarsfestival. Tijdens de verbouwing moet P3 zo goed mogelijk op het netvlies van bezoekers blijven. Mede daarom organiseren wij activiteiten op alternatieve locaties, desnoods in de openlucht.”
Foto: E.Ruis